Khoa Kinh tế - Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM
Tầng 1 Nhà Phượng Vỹ - Khu Phố 6 - P. Linh Trung - Quận Thủ Đức - Tp.HCM
Điện thoại: 08-3896 1708 - Email: eco@hcmuaf.edu.vn - website: http://eco.hcmuaf.edu.vn