Về khóa học

Cử nhân Kế toán cung cấp cho sinh viên tốt nghiệp khả năng xác định, phân tích và đánh giá chuyên môn về những thách thức mà tất cả các tổ chức sẽ phải đối mặt trong môi trường kinh doanh hiện đại; bằng cách sử dụng các quan điểm xã hội, bền vững, đạo đức, kinh tế, quy định và toàn cầu.

Chương trình này được thiết kế để đào tạo sinh viên sau khi tốt nghiệp sẽ sẵn sàng cho một loạt các cơ hội nghề nghiệp. Chương trình cung cấp cho sinh viên cơ hội để đạt được các kỹ thuật và kiến ​​thức nhằm đáp ứng các vai trò chuyên môn trong lĩnh vực kế toán và tài chính.

Đặc biệt, kế toán rất quan trọng đối với mọi loại hình tổ chức như: công cộng, tư nhân, chính phủ, kinh doanh và phi lợi nhuận. Đối với chuyên gia tài chính, kế toán là một trong những nguồn thông tin cơ bản để hỗ trợ giải quyết các vấn đề kinh doanh và truyền đạt liên quan trong các môi trường kinh doanh.

Kết quả học tập

Sinh viên hoàn thành khóa học này sẽ có thể::

1. Tích hợp kiến ​​thức kế toán về lý thuyết và kỹ năng làm việc trong bối cảnh kinh doanh.

2. Có khả năng lập luận, tư duy theo hệ thống, giải quyết vấ đềcung cấp các giải pháp khả thi cho các vấn đề kinh doanh thông thường trong các ngữ cảnh.

3. Áp dụng một cách nghiêm túc các kiến ​​thức và kỹ năng kế toán về lý thuyết và kỹ thuật để cung cấp các giải pháp khả thi cho các vấn đề kế toán.

4. Tư vấn và truyền đạt các ý tưởng kế toán cho cả chuyên gia và không phải chuyên gia.

Các cơ hội nghề nghiệp

Khóa học này được thiết kế cho các sinh viên ngành nghề kế toán, đầu tư và tài chính. Sinh viên tốt nghiệp sẽ có các kỹ năng và kiến ​​thức để quản lý thực hành kế toán của riêng mình. Họ cũng có thể tìm được việc làm trong các lĩnh vực như dịch vụ tư vấn tài chính và kinh doanh, thuế, tư vấn kinh doanh, lập kế hoạch kinh doanh, định giá kinh doanh, quan hệ nhân viên, lập kế hoạch bất động sản và tin cậy, kế toán pháp lý và phát triển chiến lược phát triển bền vững của các tổ chức kinh doanh.