Giới thiệu

Bộ môn Kinh Tế Nông Nghiệp là một trong sáu bộ môn trực thuộc Khoa Kinh Tế. Đây cũng là bộ môn lâu đời nhất được thành lập cùng với sự ra đời của Khoa Kinh Tế vào năm 1978. Bộ môn bao gồm hai chương trình đào tạo: Kinh tế nông nghiệp và Kinh doanh nông nghiệp. Chương trình kinh tế nông nghiệp bao gồm hai hệ đào tạo: (1) Chương trình cử nhân và (2) Chương trình cao học bao gồm Thạc Sỹ và Tiến Sỹ; trong khi Kinh doanh nông nghiệp chỉ đào tạo hệ cử nhân.

Chương trình đào tạo

Chương trình

Thống kê số niên khoá

Cử nhân Kinh Tế Nông Nghiệp

40 (Từ 1978)

Cử nhân Kinh Doanh Nông Nghiệp

08 (Từ 2006)

Thạc sỹ Kinh Tế Nông Nghiệp

16 (Từ 2001)

Tiến sỹ Kinh Tế Nông Nghiệp

Từ 2015

 

Đối với hệ cử nhân, mục tiêu đào tạo của cả hai chương trình được xây dựng dựa trên chuẩn đầu ra. Cụ thể, sau 3-5 năm học, các cử nhân có thể đạt được: 

+ Ứng dụng thành thạo các kiến thức nền tảng, kiến thức kỹ thuật, và các kiến thức chuyên môn trong lĩnh vực kinh tế nông nghiệp và kinh doanh nông nghiệp.  

+ Phát triển kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng phân tích, kỹ năng giải quyết vấn đề, tư duy sáng tạo để áp dụng các kiến thức kinh tế xã hội một cách có hệ thống cho công việc, nghiên cứu, và chuyển giao công nghệ

+ Phát triển và sử dụng hiệu quả kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc độc lập, và kỹ năng làm việc nhóm, học tập và nghiên cứu trong lĩnh vực kinh tế nông nghiệp và kinh doanh nông nghiệp.

+ Có khả năng hiểu nhu cầu xã hội và đáp ứng các trách nhiệm xã hội, đạo đức nghề nghiệp, tham gia tích cực vào các cộng đồng chuyên môn nghề nghiệp và có tư duy học tập suốt đời.

Đội ngũ

 

Tên

Vị trí

Lĩnh vực chuyên môn

1

TS. Trần Độc Lập

Trưởng bộ môn Giảng viên chính

Kinh tế nông nghiệp

2

TS. Nguyễn Bạch Đằng

Phó trưởng khoa Giảng viên

Quản trị nguồn lực bền vững

3

TS. Thái Anh Hòa

Giảng viên chính

Kinh tế nông nghiệp

4

ThS. Lê Văn Lạng

Giảng viên chính

Kinh tế nông nghiệp

5

ThS. Lê Vũ

Giảng viên

Kinh tế nông nghiệp

6

ThS. Trần Hoài Nam

Giảng viên

Kinh tế nông nghiệp

7

ThS. Nguyễn Minh Tôn

Giảng viên

Kinh tế nông nghiệp

8

ThS. Nguyễn Văn Cường

Giảng viên

Kinh tế nông nghiệp

9

NCS.Nguyễn Anh Tuấn

Giảng viên

Kinh tế nông nghiệp

 

Thống kê số sinh viên tốt nghiệp qua các năm

Lĩnh vực nghiên cứu

Quản lý tài nguyên nước; Tối ưu hoá động; Chuỗi giá trị trong nông nghiệp; Khuyến nông và phát triển nông thôn; hệ thống trang trại; quản lý nguồn lực tự nhiên; Phân tích chính sách nông thôn; Sinh kế nông thôn; Đánh giá tác động xã hội; Rủi ro trong sản xuất nông nghiệp; Nông nghiệp bền vững

Địa chỉ

Phòng: PV 129 Nhà Phượng Vỹ, ĐH Nông Lâm, Linh Trung, Thủ Đức, TPHCM, Vietnam

SĐT: 028 38961708