BẢNG ĐIỂM THI HẾT MÔN LẦN 1 VÀ LẦN 2

 

STT MÃ LỚP GHI CHÚ
1 TC11PTLA  
 2 TC11QTTD  
3 TC13KTNL  

 

 

Số lần xem trang : :5763
Nhập ngày : 28-05-2013
Điều chỉnh lần cuối :16-03-2016

Xem Bảng điểm theo Học kỳ - Hệ Chính Quy(27-09-2013)

Trang liên kết

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : ba bốn bảy sáu bốn