12-3 Kết quả điểm thi học lại (Cập nhật ngày: 23/10/2013)

12-3 Xem bảng điểm  (Cập nhật ngày: 23/10/2013)

13-1 Xem bảng điểm (Cập nhật ngày 24/02/2014)

13-1 Xem bảng điểm (Cập nhật ngày 14/03/2014)

14-1 Xem bảng điểm (Cập nhật ngày 04/03/2015)

Số lần xem trang : :6903
Nhập ngày : 27-09-2013
Điều chỉnh lần cuối :04-03-2015

Xem Bảng Điểm Các lớp Đại học Hệ Vừa làm - Vừa học(28-05-2013)

Trang liên kết

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : ba sáu không năm ba