Lịch thi tốt nghiệp cho các lớp Đại học Ngành Kế toán - Hệ Vừa làm vừa học

Đại học Nông Lâm Tp HCM                               Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

      Khoa Kinh Tế                                                           Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

           Số:…../KT-ĐT

THÔNG BÁO

 

(V/v tổ chức thi tốt nghiệp các lớp Đại học, ngành Kế toán)

 

Căn cứ QĐ số: 1094/QĐ-ĐHNL–KT V/v thành lập hội đồng xét bảo vệ khoá luận tốt nghiệp, ký ngày 20/08/2014.

 

Nay khoa Kinh Tế trường Đại học Nông Lâm Tp HCM thông báo đến tất cả sinh viên các lớp Đại học (Danh sách đính kèm), ngành Kế toán – Hệ Vừa làm – Vừa học, thời gian và địa điểm thi tốt nghiệp như sau:

 

+ Lịch thi tốt nghiệp:

            NGÀNH KẾ TOÁN

            Thời gian: 8:00’-> 10:00’, ngày 02/12/2014,

                             Thi môn: Cơ sở (Nguyên lý kế toán & Tài chính doanh nghiệp 1)

            13:00’-> 15:00’, ngày 02/12/2014,

                             Thi môn: Chuyên ngành (Kế toán 1 & Kế toán 2)

            Địa điểm: tại Trường Đại học nông lâm Tp HCM

                    Phòng: PV.121 (Khu Phượng Vỹ)

 

                                                            Tp HCM, Ngày 13 tháng 11 năm 2014

                                                                        P. Trưởng Khoa

                                                                               Đã ký

                                                             ThS. Nguyễn Thị Bích Phương

Số lần xem trang : :3643
Nhập ngày : 08-10-2014
Điều chỉnh lần cuối :11-01-2015

Thông báo (V/v đăng ký xét tốt nghiệp đợt 4 tháng 12/2014)(17-11-2014)

Trang liên kết

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : năm không ba ba bảy