Thông báo (V/v đăng ký xét tốt nghiệp đợt 4 tháng 12/2014)

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM                 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

        KHOA KINH TẾ                                             ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC

            SỐ:……/KKT

THÔNG BÁO

(V/v  Xét tốt nghiệp đợt 4 tháng 12 năm 2014)

 

Căn cứ qui chế đào tạo Đại học hệ Chính qui, hệ Vừa làm – Vừa học của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo.

Khoa Kinh tế Trường Đại học Nông Lâm Tp HCM thông báo đến sinh viên tất cả các chuyên ngành Kinh Tế Nông Lâm, Kế toán, Quản trị Kinh doanh, Phát triển Nông Thôn, Kinh tế tài nguyên và Môi trường, Kinh doanh nông nghiệp Hệ chính qui và Hệ Vừa làm - Vừa học, đã hoàn thành chương trình đào tạo (Đạt chuẩn đầu ra Anh Văn B1 và Tin học). Sinh viên click vào đường Link sau đăng ký xét tốt nghiệp đợt 4 tháng 12/2014.

 

Click vào đường Link này để thực hiện việc đăng ký.

 

Lưu ý: Đối với những sinh viên đăng ký học môn thay thế tốt nghiệp click vào đường Link sau để khai báo môn học đăng ký thay thế tốt nghiệp.

 

Click vào đường Link này khai báo các môn học thay thế tốt nghiệp.

 

               Thời gian đăng ký đến 16h, ngày 04/12/2014

 

 

BCN Khoa Kinh Tế                                 Tp HCM. Ngày 17 tháng 11 năm 2014

                    P. Trưởng Khoa                                                           GV Khoa

                        Đã ký                                                                 Đoàn Văn Vương

               ThS. Nguyễn Thị Bích Phương

Số lần xem trang : :3976
Nhập ngày : 17-11-2014
Điều chỉnh lần cuối :11-01-2015

Lịch thi tốt nghiệp cho các lớp Đại học Ngành Kế toán - Hệ Vừa làm vừa học(08-10-2014)

Trang liên kết

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bảy ba năm bốn sáu