-  Họ và Tên: Thái Anh Hòa     Email: hoathai@hcmuaf.edu.vn               Học hàm, học vị: Tiến Sỹ

- Chuyên môn đào tạo: chuyên ngành chính (major): Kinh Tế Nông Nghiệp; chuyên ngành phụ (minor): Quản Trị.

- Các môn học phụ trách: (1) bậc đại học: Kinh Tế Học Kinh Doanh, Kinh Tế Nguồn Nhân Lực, Kinh Tế Thị Trường Nông Sản, Quản Trị Kinh Doanh Nông Nghiệp; (2) sau đại học: Phân Tích Thị Trường và Giá Cả Nông Sản.

3. CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO

      Kinh Tế Sản Xuất Nông Nghiệp, Kinh Tế Tiếp Thị Nông Nghiệp, Quản Lý Kinh Tế     

4. CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CHUYỂN GIAO KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

      (1) Một số mô hình hiện đại hóa trong nông nghiệp TPHCM (1998). Đề tài cấp thành phố.

      (2) Nghiên cứu thị trường tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi TPHCM (2002). Đề tài cấp bộ.

      (3) Kết hợp trồng trọt và chăn nuôi trên diện rộng (2002 – 2003). Dự án hợp tác quốc tế, do FAO tài trợ.

      (4) Phát triển kinh tế thủy sản hồ chứa tại Việt Nam (2003 -2007). Dự án hợp tác quốc tế, do ACIAR (Úc) tài trợ.

      (5) Sản xuẩt rau an toàn ở Campuchia và Việt Nam: Phát triển mạng lưới HARE để  cải thiện thu nhập, sức khỏe và môi trường địa phương cho nông dân (2010 – 2013). Dự án hợp tác quốc tế, do USAID (Mỹ) tài trợ. 

Bộ Môn Kế Toán(30-07-2016)

Bộ Môn Kinh Tế Học(30-07-2016)

Th.S Nguyễn Văn Cường(30-07-2016)

Th.S Lê Vũ(30-07-2016)

Th.S Lê Văn Lạng(30-07-2016)

TS. Nguyễn Bạch Đằng(30-07-2016)

Th.S Mai Đình Quý(30-07-2016)

TS Đặng Minh Phương(30-07-2016)

PGS.TS Đặng Thanh Hà(30-07-2016)

Bộ Môn Kinh Tế Nông Nghiệp(29-07-2016)

Bộ Môn Kinh Tế Tài Nguyên Môi Trường(29-07-2016)

Sơ đồ KT(28-07-2016)

Sơ đồ KN(28-07-2016)