-  Họ và Tên: Nguyễn Bạch Đằng        - Email: ngbdang@hcmuaf.edu.vn        - Học hàm, học vị: Tiến sỹ

- Chuyên môn đào tạo: Luật Thương mại , Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn chuyên sâu về Sinh Kế và Quản lý Tài nguyên Bền vững, Quản lý tài Nguyên bền vững 

- Các môn học phụ trách: Luật Thương mại, Luật Kinh tế, Luật Tài chính Kế toán, Luật và Phát triển Nông thôn,  Luật Môi trường, Pháp luật Đại cương.

3. CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO

1. Đại học:

Hệ đào tạo: Chính quy

Nơi đào tạo: Đại học Luật Tp.HCM

Ngành học: Chuyên ngành Luật Thương mại

Nước đào tạo: Việt Nam

Năm tốt nghiệp: 2003

 2. Sau đại học:

* Thạc sĩ chuyên ngành: Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn chuyên sâu về Sinh Kế và Quản lý Tài nguyên Bền vững

Năm cấp bằng: 2008

Nơi đào tạo: Đại học Nông Nghiệp Thụy Điển, Uppsala, Thụy Điển

* Tiến sĩ chuyên ngành: Quản lý Tài nguyên bền vững

Năm cấp bằng: 2016

Nơi đào tạo: Đại học Newcastle, Úc

4. CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CHUYỂN GIAO KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học

TT

Tên đề tài nghiên cứu

Năm bắt đầu/ Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1

Fishing as livelihood and illegal activity. A case study of fishing livelihoods and the management of marine capture fisheries in South Vietnam.

2007/2008

Đề tài cao học

Chủ nhiệm đềt ài

2

Impacts of the Fisheries Master Plan on the Livelihood of Fishers

2008/2009

Đề tài NCKH được tài trợ bởi SIDA – SAREC

Chủ nhiệm đề tài

3

Securing fisheries: State-community interaction in the context of immediate natural resource degradation

2009/2010

Đề tài NCKH được tài trợ bởi SIDA – SAREC

Chủ nhiệm đề tài

4

The Economics of Developing Reservoir Aquaculture in Vietnam

2004/2006

Đề tài NCKH được tài trợ bởi ACIAR

Trợ lý nghiên cứu

5

Building Capacity for Rural Development in the Southeast of Vietnam

2004/2008

Đề tài NCKH được tài trợ bởi các tổ chức Phi chính phủ

Thành viên NC

6

Border Trade among GMS countries

2007/2010

Đề tài NCKH được tài trợ bởi các tổ chức Phi chính phủ

Thành viên NC

7

Institutions for sustainable fisheries development: The case of marine fisheries in a coastal commune, Vietnam

2012 - 2015

Đề tài nghiên cứu sinh

Chủ nhiệm đề tài

2. Các bài báo

TT

Tên tác giả, năm xuất bản, tên bài viết, tên tạp chí/kỷ yếu và số của tạp chí, tên nhà xuất bản, trang đăng bài viết

Sản phẩm của đề tài/ dự án

1

Boonstra, W.J. & Nguyen Bach Dang (2010) A history of breaking laws – Social dynamics of non-compliance in Vietnamese marine fisheries. Marine Policy 34 (6), pp. 1261-1267.

Sản phẩm của đề tài cao học

2

Dang, N. B., Momtaz, S., Zimmerman, K., & Nhung, P. T. H. (2015). The contributions of fisher's knowledge to marine fisheries management: A case study of a coastal commune in Vietnam. Asia Pacific Journal of Business and Social Studies, 1(1), 124 - 135.

Sản phẩm của đề tài NCS

3

Nhung, P. T. H., Momtaz, S., Zimmerman, K., & Dang, N. B. (2015). Factors affecting the conflicts between fishing community and agricultural community: A case study of Tam Giang lagoon in the Central of Vietnam. Asia Pacific Journal of Business and Social Studies, 1(1), 228-238.

Sản phẩm của đề tài NCS

4

Nguyen Bach Dang (2009),Impacts of the Fisheries Master Plan on the Livelihood of Fishers, Proceedings of RDViet project.

Sản phẩm của dự án được tài trợ bởi SIDA – SAREC

5

Nguyen Bach Dang (2010), Securing fisheries: State-community interaction in the context of immediate natural resource degradation, Proceedings of RDViet project.

Sản phẩm của dự án được tài trợ bởi SIDA – SAREC

Bộ Môn Kế Toán(30-07-2016)

Bộ Môn Kinh Tế Học(30-07-2016)

Th.S Nguyễn Văn Cường(30-07-2016)

Th.S Lê Vũ(30-07-2016)

Th.S Lê Văn Lạng(30-07-2016)

TS. Thái Anh Hòa(30-07-2016)

Th.S Mai Đình Quý(30-07-2016)

TS Đặng Minh Phương(30-07-2016)

PGS.TS Đặng Thanh Hà(30-07-2016)

Bộ Môn Kinh Tế Nông Nghiệp(29-07-2016)

Bộ Môn Kinh Tế Tài Nguyên Môi Trường(29-07-2016)

Sơ đồ KT(28-07-2016)

Sơ đồ KN(28-07-2016)