-  Họ tên: Lê Vũ        - Email: levu@hcmuaf.edu.vn       - Học hàm, học vị: Thạc sĩ

- Chuyên môn đào tạo: Kinh tế nông nghiệp

- Các môn học phụ trách:

Kinh tế vi mô 1 ; Kinh tế vĩ mô 1 ; Kinh tế vĩ mô 2 ; Kinh tế nông nghiệp ; Kinh tế lâm nghiệp

3. CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO

Đại học : chuyên ngành kinh tế nông nghiệp

Thạc sĩ : chuyên ngành kinh tế nông nghiệp


 

4. CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CHUYỂN GIAO KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Lê Vũ, 2004, Luận văn thạc sĩ: “Lợi Thế So Sánh Trong Chăn Nuôi Bò Sữa ở Đông Nam Bộ”,  tạ p chí khoa học của Đại học Nông Lâm năm 2005.

Nguyễn Văn Ngãi, Lê Vũ, Đoàn Ngọc Trung và Đặng Lê Hoa, 2006. ‘Comparative Advantage of dairy production at the household level in Southeast Region, Vietnam’.  Study on Comparative Advantages of Typical Agricultural Products in Some Ecological Regions in Vietnam, Pham Van Dinh (ed) Agricultural Publishing House.

Nguyễn Văn Ngãi, Lê Vũ, Đoàn Ngọc Trung và Đặng Lê Hoa, 2006. ‘Comparative Advantage of rubber production in Southeast Region, Vietnam’.  Study on Comparative Advantages of Typical Agricultural Products in Some Ecological Regions in Vietnam, Pham Van Dinh (ed) Agricultural Publishing House.

Trần Hoài Nam, Lê Vũ, 2011. ‘Hiệu quả kinh tế kỹ thuật trong chăn nuôi bò sữa ở huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng’, tạp chí khoa học của Đại học Nông Lâm số 3 năm 2014

Nguyễn Văn Ngãi, Trần Minh Trí, Trần Hoài Nam, Lê Vũ, Trần Đắc Dân, 2015. ‘Xác định mô hình sản xuất nông nghiệp nhằm nâng cao thu nhập nông hộ trong chương trình xây dựng nông thôn mới tại tỉnh Ninh Thuận’

Bộ Môn Kế Toán(30-07-2016)

Bộ Môn Kinh Tế Học(30-07-2016)

Th.S Nguyễn Văn Cường(30-07-2016)

Th.S Lê Văn Lạng(30-07-2016)

TS. Nguyễn Bạch Đằng(30-07-2016)

TS. Thái Anh Hòa(30-07-2016)

Th.S Mai Đình Quý(30-07-2016)

TS Đặng Minh Phương(30-07-2016)

PGS.TS Đặng Thanh Hà(30-07-2016)

Bộ Môn Kinh Tế Nông Nghiệp(29-07-2016)

Bộ Môn Kinh Tế Tài Nguyên Môi Trường(29-07-2016)

Sơ đồ KT(28-07-2016)

Sơ đồ KN(28-07-2016)