LÝ LỊCH KHOA HỌC

 

I.         Thông tin cá nhân

Họ và tên: NGUYỄN VĂN NGÃI  

Ngày tháng năm sinh: 23 tháng 6 năm 1962

Giới tính: Nam

Nơi công tác: Khoa Kinh tế, Trường Đại học Nông lâm TPHCM

Chức vụ hiện tại: Trưởng Khoa Kinh tế, Đại học Nông Lâm TPHCM

ĐT: 0908243860

Email: nvngai@hacmuaf.edu.vn

II.      Qúa trình Đào tạo

1980-85: Đại học, Kinh tế nông nghiệp, Trường Đại học Nông Nghiệp 4, TPHCM.

1992-95: Cao học Kinh tế phát triển, Đại học quốc gia Úc.

1996-99: Tiến sĩ Kinh tế học, Đại học quốc gia Úc.

2012:  Phó giáo sư Kinh tế

Ngoại ngữ:

Anh văn: Thông thạo

III.        Quá trình công tác

2007 đến nay: Trưởng Khoa Kinh tế, Trường Đại học Nông Lâm TPHCM

2003-2007: Phó Trưởng Khoa Kinh tế, Trường Đại học Nông Lâm TPHCM

1999-2003: Giảng viên

1992-1999: Học sau đại học, Trường Đại học quốc gia Úc, Canberra,

1986-1992: Giảng viên  

Kinh nghiệm giảng dạy

Giảng dạy các môn Kinh tế vi mô, Kinh tế vĩ mô, Kinh tế học ứng dụng, Kinh tế công, Chính sách nông nghiệp, Phát triển nông thôn, Kinh tế phát triển, Thẩm định dự án đầu tư, cho các bậc đại học và sau đại học.

IV.             Qúa trình nghiên cứu khoa học

CÁC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC ĐÃ THAM GIA

TT

Tên đề tài

Thời gian thực hiện

Mã số và cấp quản lý

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1

Nghiên cứu các giải pháp khoa học công nghệ và thị trường nhằm phát triển vùng nguyên liệu phục vụ chế biến và xuất khẩu gạo.

2002-2005

Mã số: KC.06.02.NN

Cấp: Nhà nước

Chủ nhiệm đề tài nhánh

2

Nghiên cứu hợp tác trong nghiệp Vùng Đông Nam Bộ

2003-2004

Cấp: Hợp tác quốc tế (Tây Ban Nha)

Chủ nhiệm

3

Nghiên cứu Phát triển nông thôn Vùng Đông Nam Bộ

2005-2007

Cấp: Hợp tác quốc tế (Tây Ban Nha)

 Chủ nhiệm

4

Nghiên cứu cơ cấu  đầu tư từ các nguồn vốn trong xã hội ở Tỉnh Tiền Giang: Hiện trạng và giải pháp

6/2003-6/2004

Cấp: Tỉnh

Tham gia

5

Đánh giá hiệu quả đầu tư, xây dựng bảng I-O và áp dụng ngành du lịch Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

9/2003-4/2005

Cấp: Tỉnh

Tham gia

6

Những giải pháp chiến lược kinh tế-xã hội để Tiền Giang chủ động hội nhập vào Vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam

6/2006-6/2007

Cấp: Tỉnh

Tham gia

7

Quan hệ kinh tế qua biên giới gữa các nước Mekong

2008-2010

Cấp: Hợp tác quốc tế (Việt Nam, Lào, Thai Lan) do Nhật Bản tài trợ

Chủ nhiệm

8

Is there a trade-off between food security and Agricultural Development in Vietnam

2008-2009

Đề tài cấp Vùng, tài trợ  bởi Thai Research Fund

Chủ nhiệm

9

Exploration of food security in Thaland, Laos and Vietnam

2010-2012

Cấp: Hợp tác quốc tế, do Thái Lan làm chủ nhiệm, do Quỹ nghiên cứu Thái tài trợ

Chủ nhiệm hợp phần  VN

10

Dự án Nâng cao đời sống Trà Vinh, Đề tài Ngành hàng thịt bò

2005-2006

Cấp tỉnh, tài trợ bởi CIDA

Tham gia

11

Quy hoạch giáo dục Tỉnh Bình Dương đến năm 2020

2005-2006

Cấp: Tỉnh

Tham gia

12

Thực trạng và giải pháp phát triển kinh tế-chính trị-xã hội của giới tiểu thương ở các Chợ, Quận 5, TPHCM.

2001-2002

Cấp:  Quận

Tham gia


Các báo cáo khoa học được xuất bản

1.      Nguyen Van Ngai and Le Thanh Loan, 2008. Bases for Territory-Based Rural Development in Southeast Region of Vietnam , VNU Ho Chi Minh Publisher. Ho Chi Minh City.

  1.  Phạm Thanh Bình, Nguyễn Văn Ngãi và Đặng Lê Hoa, 2003. Thực trạng phát triển nông nghiệp Vùng Đông Nam Bộ [Agricultural development in Southeast Region, Vietnam],  Phát Triển Nông Nghiệp ở Một Số Vùng Sinh Thái của Việt Nam [Agricultural Development in Vietnam’s Region], Phạm  Vân Đình (Chủ biên), Nhà xuất bản nông nghiệp.
  2.  Nguyễn Văn Ngãi, ‘Khủng hoảng kinh tế thế giới: ảnh hưởng và chính sách vĩ mô của Việt Nam’ [Global crisis: Impacts and policies in Vietnam], and  ‘Ảnh hưởng và chính sách đối với khủng  hoảng kinh tế toàn cầu của một số nước ASEAN và Việt Nam [Impacts and policies for global crisis in Vietnam and some ASEAN countries ’. Từ Khủng Hoảng đến Tái Cấu Trúc [From Global Crisis to Economic Restructure], Lê Bảo Lâm (ed), Nhà Xuất Bản Đại học Quốc Gia Thành Phố Hồ Chí Minh, năm 2009.
  3.  Nguyễn Văn Ngãi,  2009. ‘Đặc điểm thị trường giáo dục và đào tạo theo nhu cầu của thị trường [Natuter of Market for education and Based-market eduction] ’, Đào tạo và phát triền [Education and Development] , Nhà xuất bản Thanh Niên.

5.      Nguyễn Văn Ngãi, Lê Vũ, Đoàn Ngọc Trung và Đặng Lê Hoa, 2006. ‘Comparative Advantage of dairy production at the household level in Southeast Region, Vietnam’.  Study on Comparative Advantages of Typical Agricultural Products in Some Ecological Regions in Vietnam, Pham Van Dinh (ed) Agricultural Publishing House.

6.      Nguyễn Văn Ngãi, Lê Vũ, Đoàn Ngọc Trung và Đặng Lê Hoa, 2006. ‘Comparative Advantage of rubber production in Southeast Region, Vietnam’.  Study on Comparative Advantages of Typical Agricultural Products in Some Ecological Regions in Vietnam, Pham Van Dinh (ed) Agricultural Publishing House.

7.      Nguyen Van Ngai and Le Nhat Hanh, 2007, Gender issues, Bases for Territory-based Rural Development in Vietnam. Đôn Tuấn Phong, Amdor F. và Romero, J. (eds)  AIDA, Ayuda, Intercambio y Dessarrollo.

8.      Nguyễn Văn Ngãi, 2002. ‘Thị Trường và Giá Cả Nông Sản [Market and Agricultural Pricing]’, Phát Triển Nông Nghiệp Bền Vững: Lý Thuyết và thực tiễn [Sustainable Rural Development: Theory and practices], Nhà Xuất Bản Nông Nghiệp.

9.      Nguyễn Văn Ngãi và Lê Thị Diệp Hương, 2012, ‘Tỷ lệ lạm phát tối ưu đối với nền kinh tế Việt Nam’, Tạp chí Khoa học Trường Đại học Mở TPHCM, [‘The optimal inflation rate for Vietnamese Economy’, Journal of Science, Open University of Ho Chi Minh City], No. 5(28), 19-28.

10.  Nguyen Van Ngai, 2011. ‘The impact of industrial protection on Vietnamese agriculture: The application of Computable General Equilibrium Model’, Journal of Agricultural Science and Technology, vol 4, 162-169

11.  Nguyen Van Ngai, 2011. ‘Elasticity of rice supply in Vietnam’, Journal of Agricultural Science and Technology, vol 4, 170-173

12.  Nguyen Van Ngai, 2011. ‘The costs of obtaining food security in Vietnam’ Journal of Science, Ho Chi  Minh City Open University, Vol 1, 28-39

13.  Nguyễn Văn Ngãi, 2012. ’Tiếp cận lương thực của những hộ nghèo: Trường hợp của Huyện Cần Đước, Long An [Food accessibility of poor households in Can Duoc,Long An]’  Journal of Agricultural Science and Technology, vol 1, 2012.

14.  Nguyễn Văn Ngãi, 2012. ‘Khảo sát việc sử dụng hóa chất trong sản xuất rau ở Thành Phố Biên Hòa, Đồng Nai  [Investigating the chemical use for vegetable production in Bien Hoa, Dong Nai’ Journal of Agricultural Science and Technology, vol 1, 2012.

15.  Nguyễn Văn Ngãi và Nguyễn Thị Cẩm Hồng, 2012. ‘Thông tin bất đối xứng trong thị trường bảo hiểm y tế tự nguyện: Trường hợp Tỉnh Đồng Tháp [Asymmetric information of voluntary health insurance: The case of Dong Thap Province]’, Journal of Science, Ho Chi  Minh City Open University, Vol 4(27) 19-28

16.  Nguyễn Văn Ngãi, Nguyễn Kim Phước và Phan Đình Hùng, 2012. ‘Nghiên cứu mức sẵn lòng trả của người dân đối với dịch vụ cấp nước sạch tại TP Cao Lãnh, Đồng Tháp [Willingness to pay for tapped water of households in Cao Lanh City, Dong Thap Province] ’, Journal of Science, Ho Chi  Minh City Open University, Vol 3(26), 3-19

17.  Nguyễn Văn Ngãi và Lê Nhật Hạnh, 2005. ‘Phân tích tiếp cận vốn chính thức của những trang trại: Trường hợp của Việt Nam [Analysis of credit accessibility of private farms in Vietnam] ’, Journal of Agricultural Science and Technology, Vol 1/2005, 79-83

18.  Nguyễn Văn Ngãi và Nguyễn Thị Ý Ly, 2004. ‘Kinh tế hợp tác trong nông nghiệp ở vùng  Đông Nam Bộ của Việt Nam [Agricultural cooperation in Southeast Region of Vietnam’. Journal of Agricultural Science and Technology, Vol 3/2004, 88-92

19.  Nguyễn Văn Ngãi và Lê Vũ, 2004. ‘Lợi thế so sánh sản xuất sữa ở Đông Nam Bộ [Comparative Advantage in dairy production in Southeast Region, Vietnam’, Journal of Agricultural Science and Technology, Vol 2/2005, 113-115

20.  Nguyễn Văn Ngãi và Nguyễn Trọng Thể, 2010. ‘Đặc điểm của thị trường giáo dục và đào tạo theo nhu cầu thị trường [Education market and market-based education]’, Journal of Education Management, Vol 13/2010, 10-13

21.  Nguyen Van Ngai, 2010. ‘Food Security and Economic Development in Vietnam’, paper for International Conference: Revisiting Agrarian Transformations in Southeast: empirical, theoretical and applied perspectives, Chieng Mai, Thailand,  13-15/5/2010.

a.        http://rcsd.soc.cmu.ac.th/InterConf/paper/paperpdf1_470.pdf

22.  Nguyen Van Ngai and Tran Minh Tri, 2011. ‘Some Aspects of Food Security in Vietnam’. Paper for the First International Conference on international Relations and Development, Thamasat University, Thailand, 19-20/5/2011. http://www.icird.org/files/Abstracts/ICIRD_2011_Abstract76.pdf.

23.  Nguyễn Văn Ngãi, 2008, Thảo luận các chính sách kiểm soát lạm phát ở Việt Nam [Policies to control inflation in Vietnam]. Paper for Policy Workshop on Inflation in Vietnam: Causes, impacts and policies, The Office of Vietnamese Communist Party, Ho Chi Minh City, 24 March 2008.  

24.  Nguyen Van Ngai, 2000, The Impact of Trade and Exchange Rate Policy on Vietnamese Agriculture (a CGE Approach), PhD Dissertation, Australian National University, Canberra.

 

TPHCM, ngày 14  tháng 7 năm 2014

 

 

                                                         PGS TS Nguyễn Văn Ngãi

Th.S Nguyễn Anh Tuấn(26-09-2016)

Bộ Môn Kế Toán(30-07-2016)

Bộ Môn Kinh Tế Học(30-07-2016)

TS. Lê Thanh Loan(30-07-2016)

Th.S Nguyễn Văn Cường(30-07-2016)

Th.S Lê Vũ(30-07-2016)

Th.S Lê Văn Lạng(30-07-2016)

TS. Nguyễn Bạch Đằng(30-07-2016)

TS. Thái Anh Hòa(30-07-2016)

Th.S Mai Đình Quý(30-07-2016)

TS Đặng Minh Phương(30-07-2016)

PGS.TS Đặng Thanh Hà(30-07-2016)

Bộ Môn Kinh Tế Nông Nghiệp(29-07-2016)

Bộ Môn Kinh Tế Tài Nguyên Môi Trường(29-07-2016)

Sơ đồ KT(28-07-2016)

Sơ đồ KN(28-07-2016)