LÝ LỊCH KHOA HỌC

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: NGUYỄN DUYÊN LINH                  Giới tính:  Nam

Ngày, tháng, năm sinh: 05- 05 -1960              Nơi sinh: Tiền Giang

Quê quán: Tiền Giang                                        Dân tộc: Kinh

Học vị cao nhất: Tiến Sỹ                                    Năm, nước nhận học vị: 2016;Philippines

Chức danh cao nhất: Giảng viên chính          Năm bổ nhiệm: 2006

Chức vụ (hiện tại): Phó Chủ nhiệm Khoa       Năm bổ nhiệm:    2012                       

Đơn vị công tác (hiện tại): Khoa Kinh Tế - Đại học Nông Lâm Tp.HCM                

Email: nguyenduyenlinh@hcmuaf.edu.vn

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Đại học:

Hệ đào tạo: Chính quy                                   

Nơi đào tạo: Đại học Nông Lâm Tp.HCM

Ngành học:Kỹ Sư Kinh Tế    

Nước đào tạo:             Việt Nam                   

Năm tốt nghiệp: 1983

2. Sau đại học:

- Thạc sĩ chuyên ngành:Kinh Tế Phát Triển.  

Năm cấp bằng: 1996

Nơi đào tạo: Viện Quốc Gia Nông Học Paris – Grignon, Pháp

 - Tiến sĩ chuyên ngành: Quản Trị Kinh Doanh         

            Năm cấp bằng: 2016

            Nơi đào tạo: Đai học IFUGAO - Philippines

3. Ngoại ngữ:  Tiếng Pháp                  Mức độ sử dụng: Tốt

                        Tiếng Anh                   Mức độ sử dụng: Trung bình

4. Các môn học phụ trách:

            - Kinh tế vi mô

            - Kinh tế vỹ mô

            - Kinh tế lượng

            - Phong thủy ứng dụng

            - Tâm lý học quản lý

            - Ứng dụng Lý học Đông phương trong quản trị

 

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

Từ 1983 - 1989

UBKH – Tiền Giang

Chuyên viên phòng kế hoạch tổng hợp 

1989 – 1991

1991 - 2010

2010   đến nay

Tổng cục cao su – HCM

Trường Đại học Nông Lâm

Trường Đại học Nông Lâm

Trưởng ban trị sự - Báo cao su

Trưởng bộ môn kinh tế học

Phó trưởng khoa kinh tế

Trưởng bộ môn kinh tế học

 

 

 

 

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học  đã và đang tham gia:

TT

Tên đề tài nghiên cứu

Năm bắt đầu/ Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1

Sau thu hoạch

1993 - 1994

Quốc tế

(ĐHNL–HCM và ĐH Laval Canada)

Trợ lý

2

Chương trình Nước sạch ĐBSCL

1993 -1994

Quốc tế

(ĐHNL–HCM và ĐH Laval Canada)

Thành viên

3

Ngập lũ  đồng bằng sông Cửu Long

2000 - 2003

Đề tài cấp Bộ

(ĐHNL–ĐHKT HCM)

Thành viên

4

Phát triển chăn nuôi heo bền vững tại Thống Nhất, Đồng Nai

2013 - 2015

Quốc tế (ILRI)

Phó chủ nhiệm

 

2. Các công trình khoa học đã công bố: (tên công trình, năm công bố, nơi công bố,…)

2.1. Số bài đăng trên các tạp chí nước ngoài:0

2.2. Số bài báo đăng trên các tạp chí trong nước:1

2.3. Số báo cáo  tham gia các hội nghị khoa học quốc tế:2

2.4. Số báo cáo tham gia các hội nghị khoa học trong nước:2

 

TT

Tên tác giả, năm xuất bản, tên bài viết, tên tạp chí/kỷ yếu và số của tạp chí, tên nhà xuất bản, trang đăng bài viết

Sản phẩm của đề tài/ dự án

1

Nguyễn Duyên Linh (2014). “Khoa học phong thủy”  Tạp chíBất động sản TP HCM , số Xuân 2014 , 34-36.

 

2

Nguyễn Duyên Linh (2003). “Ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long” Tạp chí ĐHKT, 24-28

 

3

Nguyễn Anh Tuấn, Trần Độc Lập, Nguyễn Duyên Linh,  Đặng Đức Huy, Isabelle Baltenweck, Denis Sautier, Guillaume Duteurtre (2016). “Governance of Pig Value Chain in Thong Nhat, Dong Nai”. Paper presented at the REVALTER conference, 1-2 April, Ba Vì Hà Nội

Bài báo trình bày tại hội thảo dự án REVALTER ở Ba Vì, Hà Nội

4

Đặng Đức Huy, Trần Độc Lập, Nguyễn Duyên Linh,  Nguyễn Anh Tuấn, Isabelle Baltenweck, Denis Sautier, Guillaume Duteurtre (2016). “Does food safety critically affect sustainability of pig value chain in Dong Nai, Vietnam?” Paper presented at the REVALTER conference, 1-2 April, Ba Vì Hà Nội

Bài báo trình bày tại hội thảo dự án REVALTER ở Ba Vì, Hà Nội

5

Nguyễn Bạch Đằng (2010) Bảo vệ nguồn lợi thủy sản: Mối tương tác giữa nhà nước và cộng đồng trong bối cảnh suy giảm nhanh nguồn tài nguyên thiên nhiên, Proceedings of RDViet project.

Sản phẩm của dự án được tài trợ bởi SIDA – SAREC

 

 

Xác nhận của cơ quan

 

 

TP.Hồ Chí Minh, ngày 1  tháng 8  năm 2016

Người khai kí tên

 

Nguyễn Duyên Linh

 

 

Seminar : TÍCH HỢP LOGISTICS CHO MỘT CHUỖI CUNG ỨNG HIỆU QUẢ(14-04-2017)

Th.S Đỗ Minh Hoàng(03-08-2016)

Th.S Trần Hoài Nam(01-08-2016)

Th.S Trần Thanh Giang(01-08-2016)

Th.S Võ Ngàn Thơ(01-08-2016)

Bộ Môn Phát Triển Nông Thôn(01-08-2016)

Th.S Nguyễn Thị Ngọc Hà(01-08-2016)

Th.S Khúc Đình Nam(01-08-2016)

Th.S Đàm Thị Hải Âu(01-08-2016)

Th.S Nguyễn Minh Tôn(01-08-2016)

TS. Phạm Thị Hồng Nhung(30-07-2016)

Th.S Hồ Thanh Tâm(30-07-2016)

Th.S Hoàng Hà Anh(30-07-2016)

TS. Lê Công Trứ(30-07-2016)

TS. Trần Độc Lập(30-07-2016)

Workshop: Logistics and Supply Chain (06-07-2016)

KỶ YẾU HỘI THẢO TPP(27-06-2016)

TÓM TẮT HIỆP ĐỊNH ĐỐI TÁC XUYÊN THÁI BÌNH DƯƠNG(27-06-2016)

Thư mời tham dự Buổi phổ biến chương trình Chất lượng cao(15-12-2015)

Hình ảnh Eco by Night lần thứ 21: VỮNG BƯỚC ECO(09-12-2015)