-  Họ tên: Phạm Thị Hồng Nhung

- Sinh năm: 1982

- Email: pthnhung@hcmuaf.edu.vn

- Học hàm, học vị: Tiến sỹ

- Chuyên môn đào tạo:

+ Kinh tế Nông nghiệp

+ Phát triển Nông Thôn chuyên sâu về Sinh Kế và Quản lý Tài nguyên Bền vững

+ Quản lý Tài Nguyên Bền Vững  

- Các môn học phụ trách: Kinh tế Phát triển, Kinh tế công

3. CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO

1. Đại học:

Hệ đào tạo: Chính quy

Nơi đào tạo: Đại học Kinh tế Huế

Ngành học: Chuyên ngành Kinh tế Nông nghiêp và Phát triển Nông thôn

Nước đào tạo: Việt Nam

Năm tốt nghiệp: 2004

 2. Sau đại học:

* Thạc sĩ chuyên ngành: Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn chuyên sâu về Sinh Kế và Quản lý Tài nguyên Bền vững

Năm cấp bằng: 2008

Nơi đào tạo: Đại học Nông Nghiệp Thụy Điển, Uppsala, Thụy Điển

* Tiến sĩ chuyên ngành: Quản lý Tài nguyên bền vững

Năm cấp bằng: 2016

Nơi đào tạo: Đại học Newcastle, Úc

4. CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CHUYỂN GIAO KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học

TT

Tên đề tài nghiên cứu

Năm bắt đầu/ Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1

Fish raising in cage in the Tam Giang Lagoon. The contribution of aquaculture to livelihood security in two villages.

2007/2008

Đề tài cao học

Chủ nhiệm đề tài

2

Property rights over the Tam Giang Lagoon resource

2008/2009

Đề tài NCKH được tài trợ bởi SIDA – SAREC

Chủ nhiệm đề tài

3

Common pool resource co-management

2008/2009

Đề tài NCKH được tài trợ bởi IDRC-Canada

Thành viên nghiên cứu

4

CBCRM-community based coastal resource management

2004/2006

Đề tài NCKH được tài trợ bởi IDRC-Canada

Thành viên nghiên cứu

5

Decentralized Program for Poverty Reduction (DPPR) in Quang Binh Province

2004/2008

Đề tài NCKH được tài trợ  bởi IFAD

Thành viên nghiên cứu

6

Conflicts over natural resources and environment: A case of Tam Giang lagoon in Thua Thien Hue province, Central Coast of Vietnam

2012 - 2015

Đề tài nghiên cứu sinh

Chủ nhiệm đề tài

 

2. Các bài báo

TT

Tên tác giả, năm xuất bản, tên bài viết, tên tạp chí/kỷ yếu và số của tạp chí, tên nhà xuất bản, trang đăng bài viết

Sản phẩm của đề tài/ dự án

1

Boonstra, W. J., & Nhung, P. T. H. (2011). The Ghosts of Fisheries Management. Journal of Natural Resources Policy Research, 4(1), 1-25

Sản phẩm của đề tài cao học

2

Nhung, P. T. H., Momtaz, S., Zimmerman, K., & Dang, N. B. (2015). Factors affecting the conflicts between fishing community and agricultural community: A case study of Tam Giang lagoon in the Central of Vietnam. Asia Pacific Journal of Business and Social Studies, 1(1), 228-238.

Sản phẩm của đề tài NCS

3

Dang, N. B., Momtaz, S., Zimmerman, K., & Nhung, P. T. H. (2015). The contributions of fisher's knowledge to marine fisheries management: A case study of a coastal commune in Vietnam. Asia Pacific Journal of Business and Social Studies, 1(1), 124 - 135.

Sản phẩm của đề tài NCS

4

Nhung, P. T. H. (2009). Property rights over the Tam Giang Lagoon resource. Proceeding “Understanding policy and practice – studies of livelihoods in transition. Hue University Publishing House.

Sản phẩm của dự án được tài trợ bởi SIDA – SAREC

 

 

 

 

Seminar : TÍCH HỢP LOGISTICS CHO MỘT CHUỖI CUNG ỨNG HIỆU QUẢ(14-04-2017)

Th.S Đỗ Minh Hoàng(03-08-2016)

Th.S Trần Hoài Nam(01-08-2016)

Th.S Trần Thanh Giang(01-08-2016)

Th.S Võ Ngàn Thơ(01-08-2016)

Bộ Môn Phát Triển Nông Thôn(01-08-2016)

Th.S Nguyễn Thị Ngọc Hà(01-08-2016)

Th.S Khúc Đình Nam(01-08-2016)

Th.S Đàm Thị Hải Âu(01-08-2016)

Th.S Nguyễn Minh Tôn(01-08-2016)

Th.S Hồ Thanh Tâm(30-07-2016)

Th.S Hoàng Hà Anh(30-07-2016)

TS. NGuyễn Duyên Linh(30-07-2016)

TS. Lê Công Trứ(30-07-2016)

TS. Trần Độc Lập(30-07-2016)

Workshop: Logistics and Supply Chain (06-07-2016)

KỶ YẾU HỘI THẢO TPP(27-06-2016)

TÓM TẮT HIỆP ĐỊNH ĐỐI TÁC XUYÊN THÁI BÌNH DƯƠNG(27-06-2016)

Thư mời tham dự Buổi phổ biến chương trình Chất lượng cao(15-12-2015)

Hình ảnh Eco by Night lần thứ 21: VỮNG BƯỚC ECO(09-12-2015)