-  Họ tên: Khúc Đình Nam

- Email: khucdinhnam@hcmuaf.edu.vn

- Học hàm, học vị: Thạc sỹ

- Chuyên môn đào tạo: Quản trị kinh doanh

- Các môn học phụ trách: Thuế, thực hành khai báo thuế, kế toán quản trị, nguyên lý kế toán

- Các thông tin khác: các môn đã giảng dạy: Tín dụng ngân hàng, kế toán tài chính 1,2,3, kế toán thương mại dịch vụ, ứng dụng tin học trong KT

CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO

      Cử nhân kinh tế, chuyên ngành Kế toán

 

      Thạc sỹ. chuyên ngành Quản trị kinh doanh

Seminar : TÍCH HỢP LOGISTICS CHO MỘT CHUỖI CUNG ỨNG HIỆU QUẢ(14-04-2017)

Th.S Đỗ Minh Hoàng(03-08-2016)

Th.S Trần Hoài Nam(01-08-2016)

Th.S Trần Thanh Giang(01-08-2016)

Th.S Võ Ngàn Thơ(01-08-2016)

Bộ Môn Phát Triển Nông Thôn(01-08-2016)

Th.S Nguyễn Thị Ngọc Hà(01-08-2016)

Th.S Đàm Thị Hải Âu(01-08-2016)

Th.S Nguyễn Minh Tôn(01-08-2016)

TS. Phạm Thị Hồng Nhung(30-07-2016)

Th.S Hồ Thanh Tâm(30-07-2016)

Th.S Hoàng Hà Anh(30-07-2016)

TS. NGuyễn Duyên Linh(30-07-2016)

TS. Lê Công Trứ(30-07-2016)

TS. Trần Độc Lập(30-07-2016)

Workshop: Logistics and Supply Chain (06-07-2016)

KỶ YẾU HỘI THẢO TPP(27-06-2016)

TÓM TẮT HIỆP ĐỊNH ĐỐI TÁC XUYÊN THÁI BÌNH DƯƠNG(27-06-2016)

Thư mời tham dự Buổi phổ biến chương trình Chất lượng cao(15-12-2015)

Hình ảnh Eco by Night lần thứ 21: VỮNG BƯỚC ECO(09-12-2015)