- Họ tên: Võ Ngàn Thơ

- Email: ngan_tho@hcmuaf.edu.vn

- Học vị: Thạc sĩ

- Chuyên môn đào tạo: Phát triển nông thôn, Quản trị kinh doanh

- Các môn học phụ trách: Quản trị dự án, Xây dựng và quản lý dự án, Ngoại ngữ chuyên ngành PT, Phát triển cộng đồng, Giáo dục khuyến nông.

Thạc sĩ chuyên ngành: Quản trị kinh doanh                               Năm cấp bằng: 2013

Nơi đào tạo: Chương trình liên kết ĐH Benedictine (USA) và ĐH Bình Dương