LÝ LỊCH KHOA HỌC

 

       I.            THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và tên: Nguyễn Anh Tuấn                    Giới tính: Nam

Ngày sinh: 27/02/1991      Nơi sinh: Bình Dương        Dân tộc: Kinh

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: ấp Bằng Lăng, Tân Định, Bắc Tân Uyên, Bình Dương

Điện thoại liên hệ:   01683 653 603         Email: anhtuan270291@gmail.com

    II.            QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

1.     Đại học

2009 – 2013: Cử Nhân Kinh tế

Hệ đào tạo:    Chính quy    Trường: ĐH Nông Lâm Tp.HCM    Ngành: Kinh Tế Nông Lâm

Năm tốt nghiệp: 2013

2.     Sau đại học

2013- Hiện tại: Cao học Kinh tế

* Thạc sĩ chuyên ngành: Kinh Tế Nông Nghiệp Cơ sở đào tạo: ĐH Nông Lâm Tp. HCM

Tên luận văn: Quản trị chuỗi giá trị trong nông nghiệp: Nghiên cứu cho trường hợp sản xuất heo ở huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai

Đề tài được bảo vệ thành công vào tháng 04/2016 với kết quả 8.9/10

3. Ngoại ngữ            1.   Anh văn         Mức độ sử dụng:   Thường xuyên

 

 

 

 

 III.            QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1. Các đề tài NCKH đã tham gia:

STT

Tên đề tài

nghiên cứu

Năm hoàn thành

Đề tài cấp

(Trường/Sở,

Bộ, NN, Qtế)

Trách nhiệm

1

Hiệu quả kinh tế chuyển đổi cây trồng: nghiên cứu cho trường hợp chuyển đổi từ cây cao su tiểu điền sang cây bưởi tại xã Hiếu Liêm, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

 

2015

Trường

Chủ nhiệm đề tài

2

Nghiên cứu chuỗi giá trị heo huyện Thống Nhất- Đồng Nai.

 

2013-2016

Quốc tế

(ILRI)

Trợ lý nghiên cứu

 

2.  Giải thưởng-Học bổng

Năm 2014:  Đạt giải nhất tại Hội nghị KHCN tuổi trẻ các tường ĐH&CĐ khối Nông-Lâm-Ngư-Thủy toàn quốc lần thứ VI năm 2014. Tổ chức tại  Đại học Tây Nguyên, Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk.

Năm 2015 : Học bổng Sau đại học để hoàn thành luận văn Thạc sỹ. (3.500 US$),  tài trợ bởi Viện Nghiên Cứu Chăn Nuôi Quốc Tế (ILRI)

3.  Các hội nghị quốc gia, quốc tế đã tham gia (Thời gian, Tên hội nghị, Địa điểm, Trách nhiệm)

Hội nghị KHCN tuổi trẻ các tường ĐH&CĐ khối Nông-Lâm-Ngư-Thủy toàn quốc lần thứ VI năm 2014. Tổ chức tại  Đại học Tây Nguyên, Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk.

Báo cáo  “Quản trị chuỗi giá trị trong nông nghiệp: Nghiên cứu cho trường hợp sản xuất heo ở huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai”, Hội nghị khoa học hàng năm của  dự án REVALTER, tháng 4 /2016  Ba Vì, Hà Nội

4. Các công trình đã công bố 5 năm trở lại (Tác giả, năm công bố, tên công trình, nơi công bố, bao gồm sách)

Trần Độc Lập và Nguyễn Anh Tuấn, (2016). Hiệu quả kinh tế chuyển đổi cây trồng: nghiên cứu cho trường hợp chuyển đổi từ cây cao su tiểu điền sang cây bưởi tại xã Hiếu Liêm, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Tạp chí Khoa học kỹ thuật nông lâm nghiệp, trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM

Bộ Môn Kế Toán(30-07-2016)

Bộ Môn Kinh Tế Học(30-07-2016)

TS. Lê Thanh Loan(30-07-2016)

PGS. TS Nguyễn Văn Ngãi(30-07-2016)

Th.S Nguyễn Văn Cường(30-07-2016)

Th.S Lê Vũ(30-07-2016)

Th.S Lê Văn Lạng(30-07-2016)

TS. Nguyễn Bạch Đằng(30-07-2016)

TS. Thái Anh Hòa(30-07-2016)

Th.S Mai Đình Quý(30-07-2016)

TS Đặng Minh Phương(30-07-2016)

PGS.TS Đặng Thanh Hà(30-07-2016)

Bộ Môn Kinh Tế Nông Nghiệp(29-07-2016)

Bộ Môn Kinh Tế Tài Nguyên Môi Trường(29-07-2016)

Sơ đồ KT(28-07-2016)

Sơ đồ KN(28-07-2016)