TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

        KHOA KINH TẾ                                             ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC

            SỐ:……/KKT

THÔNG BÁO

(V/v  Xét tốt nghiệp bổ sung, đợt 2 tháng 06 năm 2017)

 Căn cứ qui chế đào tạo Đại học hệ Chính qui, hệ Vừa làm – Vừa học của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo.

Khoa Kinh tế Trường Đại học Nông Lâm Tp HCM thông báo đến sinh viên tất cả các chuyên ngành Kinh tế Nông Lâm, Kinh doanh nông nghiệp, Kế toán, Quản trị kinh doanh, thương mại, và tài chính, Phát triển Nông Thôn và Kinh tế tài nguyên môi trường, Hệ chính qui.

Đã hoàn thành chương trình đào tạo. (Đủ số tín chỉ tích luỹ, Đạt chuẩn Anh văn B1, và chuẩn Tin học)

Sinh viên click vào đường Link sau đăng ký xét tốt nghiệp đợt 2 tháng 06/2017

ĐĂNG KÝ XÉT TỐT NGHIỆP

Lưu ý: Đối với SV đăng ký hình thức tốt nghiệp sau:

     1) Tiểu luận (4TC) + Học các môn thay thế (6TC)

     2) Học 10 tín chỉ (Học các môn thay thế)

CLICK VÀO ĐƯỜNG LINK NÀY KHAI BÁO CÁC MÔN THAY THẾ TỐT NGHIỆP

Thời gian đăng ký đến 16h, ngày 30/05/2015

Sau thời gian nói trên Khoa sẽ chuyển qua đợt xét tốt nghiệp sau (tháng 09/2017),

 

BCN Khoa Kinh Tế                                 Tp HCM. Ngày 19 tháng 05 năm 2017

                                                                                                 GV Khoa

Số lần xem trang : :3732
Nhập ngày : 19-05-2017
Điều chỉnh lần cuối :

Thông báo mới

Thông báo (V-v đăng ký xét tốt nghiệp đợt 3 tháng 09 năm 2018)(17-08-2018)

Lịch giảng học kỳ 3 năm học 2017-2018, hai lớp Liên thông Đại học LT17KE & LT17QT.(07-08-2018)

Thông báo Danh sách SV, Thời gian, và Địa điểm báo cáo Khóa luận tốt nghiệp, học kỳ 2 năm học 2017-2018(17-07-2018)

Thông báo (V-v nộp Khóa luận, Tiểu luận tốt nghiệp, học kỳ 2 năm học 2017-2018)(08-07-2018)

Danh sách SV đủ điều kiện tốt nghiệp, Đợt 2, tháng 06/2018 (05-07-2018)

Lịch thi học kỳ 2, năm học 2017-2018 các lớp Liên thông Đại học khóa 16 và 17, hệ Chính quy(29-06-2018)

Lịch giảng các môn học thay thế tốt nghiệp lớp Liên thông Đại học (LT16KE & LT16QT)(13-04-2018)

Danh sách sinh viên đăng ký thực tập tốt nghiệp đã được phân công Giáo viên hương dẫn (GVHD), học kỳ 2 năm học 2017-2018(02-04-2018)

Danh sách SV đủ điều kiện và chưa đủ điều kiện tốt nghiệp, đợt 1 tháng 03 năm 2018(26-03-2018)

Thông báo (V-v đăng ký hội thảo định hướng nghề Ngân hàng)(25-03-2018)

Điểm phúc khảo, học kỳ 1 năm học 2017-2018(22-03-2018)

Thống báo (Về việc đăng ký xét tốt nghiệp đợt 1 tháng 3 năm 2018)(28-02-2018)

Lịch giảng lớp LT17KE và LT17QT, học kỳ 2 năm học 2017-2018(07-02-2018)

Lịch giảng học kỳ 2 năm học 2017-2018 lớp Quản trị kinh doanh chất lượng cao (DH17QTC)(07-02-2018)

Lịch bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp sinh viên Đại học, hệ Chính quy, học kỳ 1 năm học 2017 -2018(20-01-2018)

Thông báo (V-v nộp Khóa luận, Tiểu luận tốt nghiệp, học kỳ 1 năm học 2017-2018)(10-01-2018)

Lịch thi học kỳ 1, năm học 2017-2018 hai lớp Liên thông Đại học hệ Chính quy(09-01-2018)

Danh sách SV đủ và chưa đủ điều kiện tốt nghiệp, Đợt 4, tháng 12/2017 (11-12-2017)

Lịch giảng học kỳ 1 năm học 2017-2018 lớp LT16KE và LT16QT(21-09-2017)

Danh sách sinh viên đủ điều kiện và chưa đủ điều kiện tốt nghiệp (Đợt 3 tháng 09-2017)(19-09-2017)

Trang liên kết

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bốn tám bảy năm một

Xem trả lời của bạn !