Đề cương ôn tập thi tốt nghiệp khóa 04, ngành Kế toán, hệ vừa làm vừa học (12-10-2009)

          MÔN CƠ SỞ ( TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 1TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 2)

          MÔN CƠ SỞ (KẾ TOÁN 1 và 2)

               
          

 

 
 

Số lần xem trang : :3712
Nhập ngày : 12-10-2009
Điều chỉnh lần cuối :13-10-2009

Đề cương môn: Quản trị chiến lược(23-03-2011)

Đề cương môn: Quản trị học(23-03-2011)

Đề cương môn: Quản trị chất lượng.(22-03-2011)

Trang liên kết

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : một sáu bảy tám năm

Xem trả lời của bạn !