CURRICULUM VITAE

 

Personal

Name: Ngai Van NGUYEN  

Date of birth: 23 June 1962

Sex: Male

Nationality and citizenship: Vietnam

Marital status: Married

 

Languages

Mother tongue: Vietnamese

Foreign language: English

 

Work experiences

 

2007-now: Dean, Faculty of Economics, Nong Lam University, Ho Chi Minh City, Vietnam

2003-2007: Deputy Dean, Faculty of Economics, Nong Lam University, Ho Chi Minh City, Vietnam

1999-2003: Lecturer and Researcher, Faculty of Economics, Nong Lam University, Ho Chi Minh City, Vietnam

1992-1999: Graduate Student,  Australian National University, Canberra, Australia

1986-1992: Lecturer, Faculty of Economics, Nong Lam University, Ho Chi Minh City, Vietnam

 

 

University degrees

1980-85: Bachelor of Agricultural Economics, Faculty of Economics, University of Agriculture and Forestry, Ho Chi Minh City.

1992-94: Graduate Diploma in Economic Development, Australian National University, Canberra.

1994-95: Master of Economics, Australian National University, Canberra.

1996-99: Doctor of Philosophy in Economics, Australian National University, Canberra.

2012: Ass. Professor of Economics

 

Teaching experiences

Microeconomics, Macroeconomics, Rural Development, Public Economics, Economic Development and Agricultural Policy at the Faculty of Economics, Nong Lam University, Ho Chi Minh City, 1999-2011.

Macroeconomics and Economics of Development, Vietnam-Dutch Program for MA in Development Economics, University of Economics, Ho Chi Minh City, 1999-2011.

 Public Economics for Master of Economics, Faculty of Economics, Vietnam National University, Ho Chi Minh City, 2003-2011.

Macroeconomics, Economics of Development, Rural Development and Method of Data Analysis at the Fulbright Economic Teaching Program (cooperated University of Economics and the USA), Ho Chi Minh City, 2000-1.

Asian and Pacific Economics, Macroeconomics for Master of International Business, Curtin University of Technology cooperated with University of Economics, Ho Chi Minh City,  2004-9.

Economics, Bolton University and Banking University of Ho Chi Minh City, 2005-6.

Economic Strategic Behavior (ECON140), Victoria University of Wellington, University of Economics, Ho Chi Minh City, 2004-7.

Economics, Belgium-Vietnam MBA, Open University Ho Chi Minh City, 2008-2011.

Macroeconomics, Master Programs,  University of Economics,  Ho Chi Minh City, 2009-2011.

Microeconomics and Macroeconomics, MBA and Master in Economics, Ho Chi Minh Open University, 2008-2011.

International and Macroeconomic Environment for CEO and for CFO, Institute of Finance and Administration, 2010-2011.

Economics for Business and Management, MBA Program, Ton Duc Thang University, 2010-2011.

Project Appraisal, Master Program in Real Estate Management, Nong Lam University, 2009-2011.

Applied Economics and Policies, Master of Finance Management, Massey University, New Zealand, 2012.

 

Publications

Books

1.      Nguyen Van Ngai and Le Thanh Loan, 2008. Bases for Territory-Based Rural Development in Southeast Region of Vietnam , VNU Ho Chi Minh Publisher. Ho Chi Minh City.

2.       Phạm Thanh Bình, Nguyễn Văn Ngãi và Đặng Lê Hoa, 2003. Thực trạng phát triển nông nghiệp Vùng Đông Nam Bộ [Agricultural development in Southeast Region, Vietnam],  Phát Triển Nông Nghiệp ở Một Số Vùng Sinh Thái của Việt Nam [Agricultural Development in Vietnam’s Region], Phạm  Vân Đình (Chủ biên), Nhà xuất bản nông nghiệp.

3.       Nguyễn Văn Ngãi, ‘Khủng hoảng kinh tế thế giới: ảnh hưởng và chính sách vĩ mô của Việt Nam’ [Global crisis: Impacts and policies in Vietnam], and  ‘Ảnh hưởng và chính sách đối với khủng  hoảng kinh tế toàn cầu của một số nước ASEAN và Việt Nam [Impacts and policies for global crisis in Vietnam and some ASEAN countries ’. Từ Khủng Hoảng đến Tái Cấu Trúc [From Global Crisis to Economic Restructure], Lê Bảo Lâm (ed), Nhà Xuất Bản Đại học Quốc Gia Thành Phố Hồ Chí Minh, năm 2009.

4.       Nguyễn Văn Ngãi,  2009. ‘Đặc điểm thị trường giáo dục và đào tạo theo nhu cầu của thị trường [Natuter of Market for education and Based-market eduction] ’, Đào tạo và phát triền [Education and Development] , Nhà xuất bản Thanh Niên.

5.      Nguyễn Văn Ngãi, Lê Vũ, Đoàn Ngọc Trung và Đặng Lê Hoa, 2006. ‘Comparative Advantage of dairy production at the household level in Southeast Region, Vietnam’.  Study on Comparative Advantages of Typical Agricultural Products in Some Ecological Regions in Vietnam, Pham Van Dinh (ed) Agricultural Publishing House.

6.      Nguyễn Văn Ngãi, Lê Vũ, Đoàn Ngọc Trung và Đặng Lê Hoa, 2006. ‘Comparative Advantage of rubber production in Southeast Region, Vietnam’.  Study on Comparative Advantages of Typical Agricultural Products in Some Ecological Regions in Vietnam, Pham Van Dinh (ed) Agricultural Publishing House.

7.      Nguyen Van Ngai and Le Nhat Hanh, 2007, Gender issues, Bases for Territory-based Rural Development in Vietnam. Đôn Tuấn Phong, Amdor F. và Romero, J. (eds)  AIDA, Ayuda, Intercambio y Dessarrollo.

8.      Nguyễn Văn Ngãi, 2002. ‘Thị Trường và Giá Cả Nông Sản [Market and Agricultural Pricing]’, Phát Triển Nông Nghiệp Bền Vững: Lý Thuyết và thực tiễn [Sustainable Rural Development: Theory and practices], Nhà Xuất Bản Nông Nghiệp.

 

Articles

1.      Nguyễn Văn Ngãi và Lê Thị Diệp Hương, 2012, ‘Tỷ lệ lạm phát tối ưu đối với nền kinh tế Việt Nam’, Tạp chí Khoa học Trường Đại học Mở TPHCM, [‘The optimal inflation rate for Vietnamese Economy’, Journal of Science, Open University of Ho Chi Minh City], No. 5(28), 19-28.

2.      Nguyen Van Ngai, 2011. ‘The impact of industrial protection on Vietnamese agriculture: The application of Computable General Equilibrium Model’, Journal of Agricultural Science and Technology, vol 4, 162-169

3.      Nguyen Van Ngai, 2011. ‘Elasticity of rice supply in Vietnam’, Journal of Agricultural Science and Technology, vol 4, 170-173

4.      Nguyen Van Ngai, 2011. ‘The costs of obtaining food security in Vietnam’ Journal of Science, Ho Chi  Minh City Open University, Vol 1, 28-39

5.      Nguyễn Văn Ngãi, 2012. ’Tiếp cận lương thực của những hộ nghèo: Trường hợp của Huyện Cần Đước, Long An [Food accessibility of poor households in Can Duoc,Long An]’  Journal of Agricultural Science and Technology, vol 1, 2012.

6.      Nguyễn Văn Ngãi, 2012. ‘Khảo sát việc sử dụng hóa chất trong sản xuất rau ở Thành Phố Biên Hòa, Đồng Nai  [Investigating the chemical use for vegetable production in Bien Hoa, Dong Nai’ Journal of Agricultural Science and Technology, vol 1, 2012.

7.      Nguyễn Văn Ngãi và Nguyễn Thị Cẩm Hồng, 2012. ‘Thông tin bất đối xứng trong thị trường bảo hiểm y tế tự nguyện: Trường hợp Tỉnh Đồng Tháp [Asymmetric information of voluntary health insurance: The case of Dong Thap Province]’, Journal of Science, Ho Chi  Minh City Open University, Vol 4(27) 19-28

8.      Nguyễn Văn Ngãi, Nguyễn Kim Phước và Phan Đình Hùng, 2012. ‘Nghiên cứu mức sẵn lòng trả của người dân đối với dịch vụ cấp nước sạch tại TP Cao Lãnh, Đồng Tháp [Willingness to pay for tapped water of households in Cao Lanh City, Dong Thap Province] ’, Journal of Science, Ho Chi  Minh City Open University, Vol 3(26), 3-19

9.      Nguyễn Văn Ngãi và Lê Nhật Hạnh, 2005. ‘Phân tích tiếp cận vốn chính thức của những trang trại: Trường hợp của Việt Nam [Analysis of credit accessibility of private farms in Vietnam] ’, Journal of Agricultural Science and Technology, Vol 1/2005, 79-83

10.  Nguyễn Văn Ngãi và Nguyễn Thị Ý Ly, 2004. ‘Kinh tế hợp tác trong nông nghiệp ở vùng  Đông Nam Bộ của Việt Nam [Agricultural cooperation in Southeast Region of Vietnam’. Journal of Agricultural Science and Technology, Vol 3/2004, 88-92

11.  Nguyễn Văn Ngãi và Lê Vũ, 2004. ‘Lợi thế so sánh sản xuất sữa ở Đông Nam Bộ [Comparative Advantage in dairy production in Southeast Region, Vietnam’, Journal of Agricultural Science and Technology, Vol 2/2005, 113-115

12.  Nguyễn Văn Ngãi và Nguyễn Trọng Thể, 2010. ‘Đặc điểm của thị trường giáo dục và đào tạo theo nhu cầu thị trường [Education market and market-based education]’, Journal of Education Management, Vol 13/2010, 10-13

13.  Nguyen Van Ngai, 2010. ‘Food Security and Economic Development in Vietnam’, paper for International Conference: Revisiting Agrarian Transformations in Southeast: empirical, theoretical and applied perspectives, Chieng Mai, Thailand,  13-15/5/2010.

 http://rcsd.soc.cmu.ac.th/InterConf/paper/paperpdf1_470.pdf

14.  Nguyen Van Ngai and Tran Minh Tri, 2011. ‘Some Aspects of Food Security in Vietnam’. Paper for the First International Conference on international Relations and Development, Thamasat University, Thailand, 19-20/5/2011.

15.              Nguyễn Văn Ngãi, 2008, Thảo luận các chính sách kiểm soát lạm phát ở Việt Nam [Policies to control inflation in Vietnam]. Paper for Policy Workshop on Inflation in Vietnam: Causes, impacts and policies, The Office of Vietnamese Communist Party, Ho Chi Minh City, 24 March 2008.  

16.              Nguyen Van Ngai, 2000, The Impact of Trade and Exchange Rate Policy on Vietnamese Agriculture (a CGE Approach), PhD Dissertation, Australian National University, Canberra.

 

5 January 2013           

Nguyen Van Ngai, PhD in Economics (ANU), Ass. Professor.

Dean, Faculty of Economics

Nong Lam University, Thu Duc, Ho Chi Minh City, Vietnam

Telephone: 84 908243860

Fax:    84 8 38960713

Email: nvngai@hcmuaf.edu.vn

Số lần xem trang : :5853
Nhập ngày : 25-10-2007
Điều chỉnh lần cuối :25-11-2014

TS. Đặng Minh Phương(04-03-2009)

Ths. Lê Thành Hưng(12-04-2008)

Ts. Đặng Thanh Hà(01-04-2008)

Ts. Thái Anh Hòa(31-10-2007)

Trang liên kết

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bảy chín hai không chín