LIÊN HỆ

  • Khoa Kinh tế, Trường ĐH Nông Lâm
  • Thành phố Hồ Chí Minh
  • Phòng: PV.225A (Nhà Phượng Vỹ)
  • Email: ngocpham@hcmuaf.edu.vn
  • Điện thoại: (+84)
  • Lý lịch khoa học

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

-          Họ và tên: Phạm Thị Ánh Ngọc

-          Học hàm/Học vị:  Tiến sĩ

-         Đơn vị công tác, chức vụ: Giảng viên Bộ môn Kinh tế tài nguyên và môi trường, khoa Kinh tế, trường Đại học Nông Lâm TP. HCM.

-          Tóm tắt lý lịch khoa học:

Cô Phạm Thị Ánh Ngọc công tác tại bộ môn Kinh tế tài nguyên và môi trường, khoa Kinh tế, Đại học Nông Lâm, TPHCM. Cô Ngọc tốt nghiệp tiến sĩ ngành kinh tế và kinh doanh nông nghiệp tại trường đại học Wageningen năm 2016 với chủ đề luận văn về “Phân tích kinh tế công nghệ tiên tiến trong nuôi trồng thủy sản ở Việt Nam”. Hướng nghiên cứu chính của cô Ngọc gồm phân tích kinh tế đầu tư công nghệ tiên tiến, phân tích giá, quản lý rủi ro, kinh tế sản xuất và mô hình lựa chọn. Cô cũng là biên tập khách mời của tạp chí quốc tế kinh doanh nông nghiệp ở nền kinh tế đang phát triển và mới nổi (JADEE) cho số đặc biệt “phục hồi sinh kế ứng phó với biến đổi khí hậu ở lưu vực Sông Cửu Long”. Cô hy vọng rằng những nghiên cứu của mình sẽ góp phần phát triển bền vững ngành thủy sản/nông nghiệp ở Việt Nam.

TS. Đặng Minh Phương (28-10-2019)

PGS TS. Đặng Thanh Hà (23-10-2019)

TS. Phạm Thị Ánh Ngọc (22-10-2019)

ThS. Mai Đình Quý (22-10-2019)

TS. Hoàng Hà Anh (22-10-2019)

TS. Hoàng Hà Anh (22-10-2019)

ThS. Mai Đình Quý (22-10-2019)

/html>