LIÊN HỆ

  • Khoa Kinh tế, Trường ĐH Nông Lâm
  • Thành phố Hồ Chí Minh
  • Phòng: PV.225A (Nhà Phượng Vỹ)
  • Email: hoanghaanh@hcmuaf.edu.vn
  • Điện thoại: (+84) 945 900 777

  • Lý lịch khoa học

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

-          Họ và tên: Hoàng Hà Anh

-          Học hàm/Học vị:  Tiến sĩ

-         Đơn vị công tác, chức vụ: Giảng viên Bộ môn Kinh tế tài nguyên và môi trường, khoa Kinh tế, trường Đại học Nông Lâm TP. HCM.

-          Tóm tắt lý lịch khoa học:

TS. Hoàng Hà Anh là giảng viên của Bộ môn Kinh Tế Tài Nguyên Môi Trường, khoa Kinh Tế, Đại học Nông Lâm Tp.HCM từ năm 2011. Năm 2012, ông được nhận học bổng của Trung tâm nghiên cứu và đạo tạo sau đại học về nông nghiệp khu vực Đông Nam Á (SEARCA) để học chương trình Thạc Sĩ tại trường Đại học Quốc gia Philippines Los Banos. Năm 2015, ông theo học chương trình Tiến Sĩ tại Đại học Nông Lâm Tây Bắc do học bổng của chính phủ Trung Quốc tài trợ. Các công trình nghiên cứu của ông là về lĩnh vực kinh tế môi trường, trong đó tập trung vào đánh giá tính tổn thương và sinh kế, và tác động của thiên tai lên sinh kế, sản xuất của nông dân.

TS. Đặng Minh Phương (28-10-2019)

PGS TS. Đặng Thanh Hà (23-10-2019)

TS. Phạm Thị Ánh Ngọc (22-10-2019)

ThS. Mai Đình Quý (22-10-2019)

TS. Hoàng Hà Anh (22-10-2019)

ThS. Mai Đình Quý (22-10-2019)

TS. Phạm Thị Ánh Ngọc (22-10-2019)

/html>