LIÊN HỆ

  • Khoa Kinh tế, Trường ĐH Nông
  • Lâm Thành phố Hồ Chí Minh.
  • Phòng: PV.225 (Nhà Phượng Vỹ)
    • Email: phanthilehawng@
    • hcmuaf.edu.vn
  • Điện thoại: (+84) 974 683 529 

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

-          Họ và tên: Phan Thị Lệ Hằng

-          Học hàm/Học vị:  Thạc sĩ

-         Đơn vị công tác, chức vụ: Giảng viên Bộ môn Quản trị kinh doanh, khoa Kinh tế, Trường Đại học Nông Lâm TP. HCM.

-       Tóm tắt lý lịch khoa học:

Thạc sĩ Phan Thị Lệ Hằng tham gia nghiên cứu và giảng dạy từ năm 2012 tại khoa Kinh tế, trường Đại học Nông Lâm TP.HCM. Tốt nghiệp đại học năm 2011 chuyên ngành Quản trị kinh doanh Thương mại, ngành Quản trị kinh doanh tại trường  Đại học Nông Lâm TP.HCM. Năm 2016 tốt nghiệp thạc sỹ ngành Quản trị kinh doanh tại trường  Đại học Tài chính- Marketing.  Hướng nghiên cứu chính là quản trị kinh doanh, logistics và xuất nhập khẩu.

TS. Trần Đình Lý (08-11-2019)

ThS. Phạm Thùy Dung (08-11-2019)

ThS. Tống Bảo Ngọc (24-10-2019)

ThS. Phạm Thùy Dung (24-10-2019)

ThS. Nguyễn Thị Bình Minh (24-10-2019)

ThS. Hà Thị Thu Hòa (24-10-2019)

ThS. Trần Minh Huy (24-10-2019)

ThS. Lê Ánh Tuyết (24-10-2019)

TS. Trần Đình Lý (24-10-2019)

ThS. Lê Thành Hưng (23-10-2019)

Xem thêm ...
/html>