THÔNG TIN CÁ NHÂN

 

Họ và tên: Mai Đình Quý

Ngày sinh: 23 tháng 4 năm 1983

Quốc tịch: Việt Nam

Tình trạng hôn nhân: Đã kết hôn

Địa chỉ nhà: 123/2A, Đường 9, Phường Linh Tây, Quận Thủ Đức, TP.HCM.

Địa chỉ cơ quan: Khoa Kinh tế, Trường Đại học Nông Lâm, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Email: maidinhquy@hcmuaf.edu.vn hoặc dinhquymai@yahoo.com

Điện thoại: + 84-919 032 956 hoặc + 84-909 453 544

 

NỀN TẢNG HỌC VẤN

1. Bằng cấp

2009-2011: Thạc sĩ Khoa học về Kinh tế và quản lý môi trường, Trường Kinh doanh, Kinh tế và Luật, Đại học Gothenburg, Thụy Điển

2001-2005: Cử nhân Kinh tế Nông nghiệp, Đại học Nông Lâm, TP. HCM, Việt Nam

 

2. Tham gia các khoá tập huấn

- Tham gia khoá đào tạo về Kinh tế tài nguyên và môi trường từ ngày 6 đến 24 tháng 8 năm 2007 của EEPSEA (Chương trình Kinh tế Môi trường cho khu vực Đông Nam Á) tại Khoa Kinh tế Phát triển, Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

- Tham khoá tập huấn của EEPSEA "Kinh tế học hành vi quản lý môi trường" từ ngày 1 đến 11 tháng 8 năm 2011 tại Norfolk Hotel, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

- Tham gia khoá tập huấn của EEPSEA về "Kinh tế tài nguyên môi trường" từ ngày 20 tháng 2 đến ngày 10 tháng 3, tại Đại học Padjadjaran, Bandung, Indonesia

 

3. Các môn học giảng dạy

Kinh tế vi mô, Kinh tế môi trường, Phân tích lợi ích chi phí, và Kinh tế đất ngập nước

(Giảng viên thỉnh giảng Đại học Mở TP. HCM, Đại học Sư Phạm kỹ thuật TP.HCM và Đại học Kinh tế Huế)

 

NGÔN NGỮ SỬ DỤNG

Việt (tiếng mẹ đẻ), tiếng Anh (thông thạo).

 

 

 

KINH NGHIỆM NGHIÊN CỨU

+ Tham gia khảo sát thực địa và phân tích dữ liệu cho dự án định giá đất Trung tâm thẩm định giá Miền Nam tại TP.HCM năm 2006 - 2007.

+ Tham gia với các nhóm nghiên cứu của Đại học Kasetsart và Đại học Chiang Mai, Thái Lan khảo sát về sinh kế của hộ gia đình và thảo luận nhóm về vai trò của lưu vực sông Maelao, Chiang Mai, Thái Lan (Dự án Việt Nam-Thái Lan PES tài trợ bởi Tổ chức Winrock) trong năm 2007.

+ Thành viên của nhóm nghiên cứu thực hiện khảo sát thực tế về giao thương không chính thức dọc theo biên giới của các nước tại cửa khẩu Lao Bảo (Việt Nam - Lào) và biên giới Lào Cai (Việt Nam - Trung Quốc), 2008-2009.

+ Làm việc như tư vấn cho dự án của SNV Hà Lan: Khảo sát tình hình kinh tế xã hội trong khu vực mục tiêu dự án, xã Viên An, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau năm 2013.

 

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1. Mai Đình Quý, Trần Nhật Lam Duyên, Đặng Thanh Hà (2015), Đánh giá hiệu quả và ảnh hưởng năng suất của mô hình tôm rừng tại tỉnh Trà Vinh và Bến Tre, tạp chí khoa học kỹ thuật Nông Lâm Nghiệp số 3 – 2015.

2. Trần Đức Luân và Mai Đình Quý (2013), Khảo sát tình hình kinh tế xã hội tại xã Viên An, huyện Ngọc Hiển, Tỉnh Cà Mau, một báo cáo của SNV.

3. Mai Đình Quý, (2011), Tác động của thuế xăng đối với phát thải carbon ở Thụy Điển, Luận văn Thạc sĩ, Đại học Gothenburg.

4. Mai Đình Quý, (2005), Dự báo cung tôm sú ở khu vực ven biển của huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận, Khoá luận tốt nghiệp cử nhân, Trường Đại học Nông Lâm TP. HCM

 

Sách chuyên khảo

Mai Dinh Quy, (2014), The effect of gasoline tax on carbon dioxide emissions: A model of gasoline demand, nhà xuất bản LAP LAMBERT Academic Publishing.

Bộ Môn Kế Toán(30-07-2016)

Bộ Môn Kinh Tế Học(30-07-2016)

Th.S Nguyễn Văn Cường(30-07-2016)

Th.S Lê Vũ(30-07-2016)

Th.S Lê Văn Lạng(30-07-2016)

TS. Nguyễn Bạch Đằng(30-07-2016)

TS. Thái Anh Hòa(30-07-2016)

TS Đặng Minh Phương(30-07-2016)

PGS.TS Đặng Thanh Hà(30-07-2016)

Bộ Môn Kinh Tế Nông Nghiệp(29-07-2016)

Bộ Môn Kinh Tế Tài Nguyên Môi Trường(29-07-2016)

Sơ đồ KT(28-07-2016)

Sơ đồ KN(28-07-2016)