-  Họ tên:        Nguyễn Văn Cường

- Email:          nguyenvancuong@hcmuaf.edu.vn

- Học hàm, học vị: Thạcsỹ

- Chuyên môn đào tạo: Kinh Tế

- Các môn học phụ trách: Kinh Tế Vĩ Mô, Kinh Tế Lâm Nghiệp, Kinh Tế Nguồn Nhân Lực

- Các thông tin khác

3. CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO

      Kinh Tế Nông Nghiệp

4. CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CHUYỂN GIAO KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

      Phân tích lợi thế so sánh trong sản xuất Thanh Long ở Tỉnh Bình Thuận

Số lần xem trang : :1778
Nhập ngày : 30-07-2016
Điều chỉnh lần cuối :

Th.S Nguyễn Anh Tuấn(26-09-2016)

Bộ Môn Kế Toán(30-07-2016)

Bộ Môn Kinh Tế Học(30-07-2016)

TS. Lê Thanh Loan(30-07-2016)

PGS. TS Nguyễn Văn Ngãi(30-07-2016)

Th.S Lê Vũ(30-07-2016)

Th.S Lê Văn Lạng(30-07-2016)

TS. Nguyễn Bạch Đằng(30-07-2016)

TS. Thái Anh Hòa(30-07-2016)

Th.S Mai Đình Quý(30-07-2016)

TS Đặng Minh Phương(30-07-2016)

PGS.TS Đặng Thanh Hà(30-07-2016)

Bộ Môn Kinh Tế Nông Nghiệp(29-07-2016)

Bộ Môn Kinh Tế Tài Nguyên Môi Trường(29-07-2016)

Sơ đồ KT(28-07-2016)

Sơ đồ KN(28-07-2016)

Trang liên kết

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bốn bảy năm không

Xem trả lời của bạn !