THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và tên: HỒ THANH TÂM

Năm sinh: 01/07/1989

Học hàm, học vị: Thạc sĩ

Nơi công tác: Bộ môn Kinh tế học, Khoa Kinh tế, Trường Đại học Nông Lâm TPHCM

Email: hothanhtam@hcmuaf.edu.vn

Chuyên môn đào tạo: Chuyên ngành chính (major): Khoa học môi trường, Chuyên ngành phụ (minor): Phát triển nông nghiệp

Các môn học phụ trách: Kinh tế vi mô

Quá trình đào tạo

1.    Đại học

Chuyên ngành: Kinh tế tài nguyên môi trường

Hệ đào tạo: Chính quy

Nơi đào tạo: Trường Đại học Nông Lâm TPHCM

Năm tốt nghiệp: 2011

2.    Sau đại học

Thạc sĩ chuyên ngành: Khoa học môi trường

Nơi đào tạo: Trường Đại học Okayama, Nhật Bản

Năm tốt nghiệp: 2016

Các công trình khoa học

Ho Thanh Tam, 2015. An Analysis of Adaptive Behavior to Climate Change – A Case Study of Soc Trang Province, Vietnam. Vietnamese – Japanese Students’ Scentific Exchange MeetingVJSE on 31 October 2015 in Kyoto, Japan.

Số lần xem trang : :1631
Nhập ngày : 30-07-2016
Điều chỉnh lần cuối :

Seminar : TÍCH HỢP LOGISTICS CHO MỘT CHUỖI CUNG ỨNG HIỆU QUẢ(14-04-2017)

Th.S Đỗ Minh Hoàng(03-08-2016)

Th.S Trần Hoài Nam(01-08-2016)

Th.S Trần Thanh Giang(01-08-2016)

Th.S Võ Ngàn Thơ(01-08-2016)

Bộ Môn Phát Triển Nông Thôn(01-08-2016)

Th.S Nguyễn Thị Ngọc Hà(01-08-2016)

Th.S Khúc Đình Nam(01-08-2016)

Th.S Đàm Thị Hải Âu(01-08-2016)

Th.S Nguyễn Minh Tôn(01-08-2016)

TS. Phạm Thị Hồng Nhung(30-07-2016)

Th.S Hoàng Hà Anh(30-07-2016)

TS. NGuyễn Duyên Linh(30-07-2016)

TS. Lê Công Trứ(30-07-2016)

TS. Trần Độc Lập(30-07-2016)

(28-07-2016)

Workshop: Logistics and Supply Chain (06-07-2016)

KỶ YẾU HỘI THẢO TPP(27-06-2016)

TÓM TẮT HIỆP ĐỊNH ĐỐI TÁC XUYÊN THÁI BÌNH DƯƠNG(27-06-2016)

Thư mời tham dự Buổi phổ biến chương trình Chất lượng cao(15-12-2015)

Trang liên kết

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : hai chín tám năm sáu

Xem trả lời của bạn !