1.      THÔNG TIN CÁ NHÂN

- Họ tên: Nguyễn Minh Tôn          

- Email: nguyenminhton@hcmuaf.edu.vn

- Học hàm, Học vị: Thạc sĩ            

- Chuyên môn đào tạo: Kinh Tế Nông Nghiệp

- Các môn học phụ trách: Nguyên lý thống kê, Thống kê ứng dụng, Thống kê doanh nghiệp, Phân tích định lượng.

2.      QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

·        2012 – 2015: Thạc sĩ Kinh tế Nông nghiệp

Khoa Kinh Tế - Trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM

·        2006 – 2010: Cử nhân Kinh tế Tài nguyên và Môi trường

Khoa Kinh Tế - Trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM

3.      CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CHUYỂN GIAO KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

·        Trần Độc Lập, Thái Anh Hòa, Nguyễn Minh Tôn, 2013. Tối ưu hóa quản lý nước cho sản lúa trong điều kiện bất định của thời tiết. Tạp chí khoa học kỹ thuật nông nghiệp, Đại Học Nông Lâm Tp.HCM. Số 1/2013.

·        Thư ký dự án ILRI-NLU-CRA REVALTER project: Multi-scale assessment of livestock development pathways in Vietnam”. 2013-2015.

 

·        Cộng tác viên đề tài cơ sở “Tiềm năng phát triển sản xuất cà phê tại huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng”. 2016-2017.

Số lần xem trang : :2502
Nhập ngày : 01-08-2016
Điều chỉnh lần cuối :01-08-2016

Seminar : TÍCH HỢP LOGISTICS CHO MỘT CHUỖI CUNG ỨNG HIỆU QUẢ(14-04-2017)

Th.S Đỗ Minh Hoàng(03-08-2016)

Th.S Trần Hoài Nam(01-08-2016)

Th.S Trần Thanh Giang(01-08-2016)

Th.S Võ Ngàn Thơ(01-08-2016)

Bộ Môn Phát Triển Nông Thôn(01-08-2016)

Th.S Nguyễn Thị Ngọc Hà(01-08-2016)

Th.S Khúc Đình Nam(01-08-2016)

Th.S Đàm Thị Hải Âu(01-08-2016)

TS. Phạm Thị Hồng Nhung(30-07-2016)

Th.S Hồ Thanh Tâm(30-07-2016)

Th.S Hoàng Hà Anh(30-07-2016)

TS. NGuyễn Duyên Linh(30-07-2016)

TS. Lê Công Trứ(30-07-2016)

TS. Trần Độc Lập(30-07-2016)

(28-07-2016)

Workshop: Logistics and Supply Chain (06-07-2016)

KỶ YẾU HỘI THẢO TPP(27-06-2016)

TÓM TẮT HIỆP ĐỊNH ĐỐI TÁC XUYÊN THÁI BÌNH DƯƠNG(27-06-2016)

Thư mời tham dự Buổi phổ biến chương trình Chất lượng cao(15-12-2015)

Trang liên kết

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : sáu sáu không năm ba

Xem trả lời của bạn !