-  Họ tên: Đàm Thị Hải Âu

- Email: haiaudam@hcmuaf.edu.vn. Điện thoại: 083.8961708.

- Học hàm, học vị: Thạc Sỹ

- Chuyên môn đào tạo: Cử nhân Kế Toán Kiểm Toán, Thạc Sỹ Kinh Tế và Quản Lý

- Các môn học phụ trách: Nguyên Lý kế toán, sổ sách chứng từ kế toán, tổ chức công tác kế toán, tài chính doanh nghiệp,…

 

- Các thông tin khác: Công trình khoa học: Nguyên Lý Kế Toán, NXB Kinh Tế Tp.HCM, tái bản lần 1, năm 2015. 

Số lần xem trang : :2586
Nhập ngày : 01-08-2016
Điều chỉnh lần cuối :

Seminar : TÍCH HỢP LOGISTICS CHO MỘT CHUỖI CUNG ỨNG HIỆU QUẢ(14-04-2017)

Th.S Đỗ Minh Hoàng(03-08-2016)

Th.S Trần Hoài Nam(01-08-2016)

Th.S Trần Thanh Giang(01-08-2016)

Th.S Võ Ngàn Thơ(01-08-2016)

Bộ Môn Phát Triển Nông Thôn(01-08-2016)

Th.S Nguyễn Thị Ngọc Hà(01-08-2016)

Th.S Khúc Đình Nam(01-08-2016)

Th.S Nguyễn Minh Tôn(01-08-2016)

TS. Phạm Thị Hồng Nhung(30-07-2016)

Th.S Hồ Thanh Tâm(30-07-2016)

Th.S Hoàng Hà Anh(30-07-2016)

TS. NGuyễn Duyên Linh(30-07-2016)

TS. Lê Công Trứ(30-07-2016)

TS. Trần Độc Lập(30-07-2016)

(28-07-2016)

Workshop: Logistics and Supply Chain (06-07-2016)

KỶ YẾU HỘI THẢO TPP(27-06-2016)

TÓM TẮT HIỆP ĐỊNH ĐỐI TÁC XUYÊN THÁI BÌNH DƯƠNG(27-06-2016)

Thư mời tham dự Buổi phổ biến chương trình Chất lượng cao(15-12-2015)

Trang liên kết

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bốn tám tám chín sáu

Xem trả lời của bạn !