LÝ LỊCH KHOA HỌC 

 

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên:       Trần Thanh Giang                                       Giới tính:  Nữ

Ngày, tháng, năm sinh:          23/03/1989                            Nơi sinh:  TP.HCM  

Quê quán:       Đồng Tháp                                                      Dân tộc:  Kinh

Học vị:            Thạc sỹ Kinh tế phát triển (Viện quốc tế ISS và Đại học Kinh tế TP.HCM  cấp bằng)

Năm tốt nghiệp thạc sỹ: 2015

Chức vụ: Giảng viên  Đơn vị công tác: Khoa Kinh tế, Đại Học Nông Lâm Tp.HCM

Điện thoại cơ quan:   083.8961708       Cá nhân: 0979 323 469       

Email: tthanhgiang@hcmuaf.edu.vn;  

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

1.      Đại học

Hệ đào tạo:    Chính quy                               Nơi đào tạo: Đại học Mở Tp.HCM

Ngành học: Kinh tế                                       Nước đào tạo: Việt Nam                              

Năm tốt nghiệp đại học: 2011

2.      Sau đại học

Thạc sĩ chuyên ngành: Kinh tế Phát triển                            Năm cấp bằng: 2015

Nơi đào tạo: Đại học Kinh tế TP.HCM, đào tạo hợp tác theo chương trình của Viện Quốc tế ISS thuộc Đại học Erasmus Rotterdam, Hà Lan

3. Ngoại ngữ:

 Anh ngữ

Mức độ sử dụng: Khá

4. Đào tạo khác

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

2015-nay

Khoa kinh tế

Giảng dạy và nghiên cứu khoa học

2015

Trung tâm dữ liệu – phân tích kinh tế thuộc Đại học Kinh tế TP.HCM

Tham gia thực hiện các dự án nghiên cứu khoa học

 

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1.      Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia:

TT

Tên đề tài nghiên cứu

Năm bắt đầu/Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

Trách nhiệm

1

The effect of financial development on economic growth: evidence from ASIAN countries

2014

Luận văn thạc sỹ

Chủ trì

2

Điều chỉnh hành vi của người dân ở các đô thị Việt Nam – tầm nhìn hướng tới 2030

2016

Quỹ phát triển khoa hoc và công nghệ quốc gia NAFOSTED

Tham gia

 

 

 

     Tp HCM, ngày  01  tháng  08   năm  2016

      Người khai

   

       Trần Thanh Giang

 

 

 

 

Số lần xem trang : :1649
Nhập ngày : 01-08-2016
Điều chỉnh lần cuối :04-08-2016

Seminar : TÍCH HỢP LOGISTICS CHO MỘT CHUỖI CUNG ỨNG HIỆU QUẢ(14-04-2017)

Th.S Đỗ Minh Hoàng(03-08-2016)

Th.S Trần Hoài Nam(01-08-2016)

Th.S Võ Ngàn Thơ(01-08-2016)

Bộ Môn Phát Triển Nông Thôn(01-08-2016)

Th.S Nguyễn Thị Ngọc Hà(01-08-2016)

Th.S Khúc Đình Nam(01-08-2016)

Th.S Đàm Thị Hải Âu(01-08-2016)

Th.S Nguyễn Minh Tôn(01-08-2016)

TS. Phạm Thị Hồng Nhung(30-07-2016)

Th.S Hồ Thanh Tâm(30-07-2016)

Th.S Hoàng Hà Anh(30-07-2016)

TS. NGuyễn Duyên Linh(30-07-2016)

TS. Lê Công Trứ(30-07-2016)

TS. Trần Độc Lập(30-07-2016)

(28-07-2016)

Workshop: Logistics and Supply Chain (06-07-2016)

KỶ YẾU HỘI THẢO TPP(27-06-2016)

TÓM TẮT HIỆP ĐỊNH ĐỐI TÁC XUYÊN THÁI BÌNH DƯƠNG(27-06-2016)

Thư mời tham dự Buổi phổ biến chương trình Chất lượng cao(15-12-2015)

Trang liên kết

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : ba bốn không không bốn

Xem trả lời của bạn !