TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

        KHOA KINH TẾ                                       ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC

            SỐ:……/KKT

THÔNG BÁO

(V/v  đăng ký môn học bổ sung học kỳ 3, năm học 2016-2017)

         Khoa Kinh tế thông báo đến sinh viên tất cả các chuyên ngành Kinh tế Nông Lâm, Kế toán, Quản trị kinh doanh, thương mại, và tài chính, Phát triển Nông Thôn và Kinh tế tài nguyên môi trường, Hệ chính qui.

Có nhu cầu đăng ký môn học bổ sung sau:

Danh sách những môn học đăng ký bổ sung.

Thời gian đăng ký: Từ 8:00' đến 22:00', ngày 15/06/2017

BCN Khoa Kinh Tế                                 Tp HCM. Ngày 13 tháng 06 năm 2017

                                                                                                 GV Khoa

Số lần xem trang : :1504
Nhập ngày : 13-06-2017
Điều chỉnh lần cuối :

Thông báo mới

Thông báo (V-v đăng ký xét tốt nghiệp đợt 3, tháng 09/2017)(16-08-2017)

Thông báo (V-v nộp giấy đề nghị mở môn học bổ sung, học kỳ 1 năm học 2017-2017)(31-07-2017)

Kết quả điểm phúc khảo, học kỳ 2 năm học 2016-2017(31-07-2017)

Lịch bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp, học kỳ 2 năm học 2016-2017(19-07-2017)

Lịch giảng lớp liên thông Đại học LT16KE và LT16QT, học kỳ 3 năm học 2016-2017 (17-07-2017)(17-07-2017)

Lịch bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp, chuyên Ngành Kinh tế nông nghiệp, Kinh doanh nông nghiệp, và Phát triển nông thôn(10-07-2017)

Thông báo (V-v nộp Khóa luận, Tiểu luận tốt nghiệp, học kỳ 2 năm học 2016-2017)(27-06-2017)

Danh sách sinh viên đủ điều kiện và chưa đủ điều kiện tốt nghiệp, đợt 2 tháng 6/2017(16-06-2017)

Lịch thi học kỳ 2, năm học 2016-2017 các lớp Liên thông Đại học-hệ Chính quy, ngành Kế toán và Quản trị (09-06-2017)(09-06-2017)

Thông báo (V-v đăng ký xét tốt nghiệp đợt 2, tháng 6-2017)(19-05-2017)

Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp và chưa đủ điều kiện tốt nghiệp đợt 1, tháng 3/2017(23-03-2017)

Danh sách phân công GVHD sinh viên thực tập tốt nghiệp học kỳ 2, năm học 2016-2017 (Bổ sung ngành Kinh tế TN và MT)(14-03-2017)

Danh sách sinh viên đăng ký thực tập tốt nghiệp học kỳ 2, năm học 2016-2017 (Đã phân công Giáo viên hướng dẫn) (14-03-2017)

Lịch giảng các môn thay thế tốt nghiệp lớp LT15KE và LT15QT.(28-02-2017)

Thông báo (V-v triển khai thực hiện kế hoạch thực hiện Khóa luận, tiểu luận tốt nghiệp học kỳ 2, năm học 2016-2017)(21-02-2017)

Thông báo (V-v đăng ký xét tốt nghiệp đợt 1, tháng 3 năm 2017)(20-02-2017)

Biểu mẫu công tác CVHT(08-02-2017)

Thông báo (V-v điều chỉnh phòng báo cáo tốt nghiệp, học kỳ 1 năm 2016-2017)(16-01-2017)

Đăng ký thực hiện Khóa luận, Tiểu luận tốt nghiệp, học kỳ 1 năm 2016-2017(09-01-2017)

Danh sách sinh viên đủ điều kiện và không đủ điều kiện tôt nghiệp đợt 4 tháng 12/2016(23-12-2016)

Trang liên kết

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : ba một bảy bảy chín