Căn cứ danh sách sinh viên (SV) đăng ký xét tốt nghiệp (lần 1) đợt 2, tháng 6 năm 2017

Khoa, Phòng Đào tạo phối hợp xét điều kiện tốt nghiệp, Kết quả như sau:

DANH SÁCH SV ĐỦ ĐIỀU KIỆN VÀ KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP (Cập nhật lúc 15:00', ngày 16/06/2017)

Lưu ý: Đối với những trường hợp SV đủ điều kiện tốt nghiệp nhưng không có tên.

              Đăng ký xét lần 2 (Đợt 2, tháng 06/2017)

              Khai báo môn thay thế tốt nghiệp (Đối với trường hợp SV thực hiện Tiểu luận, hoặc học các môn thay thế tốt nghiệp)

    Riêng đối với những trường hợp SV chưa đủ điều kiện tốt nghiệp do còn nợ:

    -  Chuẩn Tin học và Anh văn B1

       SV chủ động liện hệ về Trung tâm Tin học và Ngoại ngữ để xác nhận là đã có Quyết định công nhận chuẩn Tin học Anh Văn B1. Nếu trường hợp SV đã đạt 02 chuẩn nói trên nhưng Phòng Đào Tạo chưa cập nhật, SV liên hệ gặp Cô Huỳnh Thị Thanh Trúc tại Phòng Đào tạo để giải quyết.

    Hạn chót tiếp tục đăng ký và  khai báo môn tốt nghiệp: đến 16:00', ngày 20/06/2017

    Khoa và Phòng Đào tạo sẽ tiếp tục cập nhật danh sách SV đủ điều kiện tốt nghiệp đến 16:00', ngày 26/06/2017

 

Trân trọng thông báo.

Số lần xem trang : :1112
Nhập ngày : 16-06-2017
Điều chỉnh lần cuối :

Thông báo mới

Thông báo (V-v đăng ký môn học bổ sung học kỳ 3 năm học 2016-2017)(13-06-2017)

Lịch thi học kỳ 2, năm học 2016-2017 các lớp Liên thông Đại học-hệ Chính quy, ngành Kế toán và Quản trị (09-06-2017)(09-06-2017)

Thông báo (V-v đăng ký xét tốt nghiệp đợt 2, tháng 6-2017)(19-05-2017)

Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp và chưa đủ điều kiện tốt nghiệp đợt 1, tháng 3/2017(23-03-2017)

Danh sách phân công GVHD sinh viên thực tập tốt nghiệp học kỳ 2, năm học 2016-2017 (Bổ sung ngành Kinh tế TN và MT)(14-03-2017)

Danh sách sinh viên đăng ký thực tập tốt nghiệp học kỳ 2, năm học 2016-2017 (Đã phân công Giáo viên hướng dẫn) (14-03-2017)

Lịch giảng các môn thay thế tốt nghiệp lớp LT15KE và LT15QT.(28-02-2017)

Thông báo (V-v triển khai thực hiện kế hoạch thực hiện Khóa luận, tiểu luận tốt nghiệp học kỳ 2, năm học 2016-2017)(21-02-2017)

Thông báo (V-v đăng ký xét tốt nghiệp đợt 1, tháng 3 năm 2017)(20-02-2017)

Biểu mẫu công tác CVHT(08-02-2017)

Thông báo (V-v điều chỉnh phòng báo cáo tốt nghiệp, học kỳ 1 năm 2016-2017)(16-01-2017)

Đăng ký thực hiện Khóa luận, Tiểu luận tốt nghiệp, học kỳ 1 năm 2016-2017(09-01-2017)

Danh sách sinh viên đủ điều kiện và không đủ điều kiện tôt nghiệp đợt 4 tháng 12/2016(23-12-2016)

Thông báo (V-v nộp Khóa luận, Tiểu luận tốt nghiệp học kỳ 1, năm 2016-2017)(19-12-2016)

Lịch thi học kỳ 1, năm học 2016-2017 lớp LT15KE và LT15QT(15-12-2016)

Thông báo (V-v chuyển đổi chuyên ngành đào tạo của ngành Kinh tế và Quản trị cho sinh viên khóa 2016)(14-12-2016)

Thông báo (V-v đề suất đề tài KH&CN cấp cơ sở (sinh viên) năm 2016(29-09-2016)

Lịch học lớp liên thông đại học LT15KE và LT15QT (16-09-2016)(16-09-2016)

Danh sách giáo viên hướng dẫn sinh viên thực tập tốt nghiệp học kỳ 1, năm 2016-2017 (15-09-2016)

Kế hoạch thực hiện Khóa luận tốt nghiệp học kỳ 1 năm 2016-2017(23-08-2016)

Lịch thi học kỳ 3 năm 2015-2016 lớp LT15KE và LT15QT (26-08-2016)(23-08-2016)

Thông báo (Về việc đăng ký thực tập tốt nghiệp học kỳ 1 năm 2016-2017)(29-07-2016)

Trang liên kết

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : chín bảy một bảy tám