Căn cứ danh sách sinh viên (SV) đăng ký xét tốt nghiệp (lần 1) đợt 2, tháng 6 năm 2017

Khoa, Phòng Đào tạo phối hợp xét điều kiện tốt nghiệp, Kết quả như sau:

DANH SÁCH SV ĐỦ ĐIỀU KIỆN VÀ KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP (Cập nhật lúc 15:00', ngày 16/06/2017)

Lưu ý: Đối với những trường hợp SV đủ điều kiện tốt nghiệp nhưng không có tên.

              Đăng ký xét lần 2 (Đợt 2, tháng 06/2017)

              Khai báo môn thay thế tốt nghiệp (Đối với trường hợp SV thực hiện Tiểu luận, hoặc học các môn thay thế tốt nghiệp)

    Riêng đối với những trường hợp SV chưa đủ điều kiện tốt nghiệp do còn nợ:

    -  Chuẩn Tin học và Anh văn B1

       SV chủ động liện hệ về Trung tâm Tin học và Ngoại ngữ để xác nhận là đã có Quyết định công nhận chuẩn Tin học Anh Văn B1. Nếu trường hợp SV đã đạt 02 chuẩn nói trên nhưng Phòng Đào Tạo chưa cập nhật, SV liên hệ gặp Cô Huỳnh Thị Thanh Trúc tại Phòng Đào tạo để giải quyết.

    Hạn chót tiếp tục đăng ký và  khai báo môn tốt nghiệp: đến 16:00', ngày 20/06/2017

    Khoa và Phòng Đào tạo sẽ tiếp tục cập nhật danh sách SV đủ điều kiện tốt nghiệp đến 16:00', ngày 26/06/2017

 

Trân trọng thông báo.

Số lần xem trang : :1689
Nhập ngày : 16-06-2017
Điều chỉnh lần cuối :

Thông báo mới

Thông báo (V-v đăng ký xét tốt nghiệp đợt 3, tháng 09/2017)(16-08-2017)

Thông báo (V-v nộp giấy đề nghị mở môn học bổ sung, học kỳ 1 năm học 2017-2017)(31-07-2017)

Kết quả điểm phúc khảo, học kỳ 2 năm học 2016-2017(31-07-2017)

Lịch bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp, học kỳ 2 năm học 2016-2017(19-07-2017)

Lịch giảng lớp liên thông Đại học LT16KE và LT16QT, học kỳ 3 năm học 2016-2017 (17-07-2017)(17-07-2017)

Lịch bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp, chuyên Ngành Kinh tế nông nghiệp, Kinh doanh nông nghiệp, và Phát triển nông thôn(10-07-2017)

Thông báo (V-v nộp Khóa luận, Tiểu luận tốt nghiệp, học kỳ 2 năm học 2016-2017)(27-06-2017)

Thông báo (V-v đăng ký môn học bổ sung học kỳ 3 năm học 2016-2017)(13-06-2017)

Lịch thi học kỳ 2, năm học 2016-2017 các lớp Liên thông Đại học-hệ Chính quy, ngành Kế toán và Quản trị (09-06-2017)(09-06-2017)

Thông báo (V-v đăng ký xét tốt nghiệp đợt 2, tháng 6-2017)(19-05-2017)

Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp và chưa đủ điều kiện tốt nghiệp đợt 1, tháng 3/2017(23-03-2017)

Danh sách phân công GVHD sinh viên thực tập tốt nghiệp học kỳ 2, năm học 2016-2017 (Bổ sung ngành Kinh tế TN và MT)(14-03-2017)

Danh sách sinh viên đăng ký thực tập tốt nghiệp học kỳ 2, năm học 2016-2017 (Đã phân công Giáo viên hướng dẫn) (14-03-2017)

Lịch giảng các môn thay thế tốt nghiệp lớp LT15KE và LT15QT.(28-02-2017)

Thông báo (V-v triển khai thực hiện kế hoạch thực hiện Khóa luận, tiểu luận tốt nghiệp học kỳ 2, năm học 2016-2017)(21-02-2017)

Thông báo (V-v đăng ký xét tốt nghiệp đợt 1, tháng 3 năm 2017)(20-02-2017)

Biểu mẫu công tác CVHT(08-02-2017)

Thông báo (V-v điều chỉnh phòng báo cáo tốt nghiệp, học kỳ 1 năm 2016-2017)(16-01-2017)

Đăng ký thực hiện Khóa luận, Tiểu luận tốt nghiệp, học kỳ 1 năm 2016-2017(09-01-2017)

Danh sách sinh viên đủ điều kiện và không đủ điều kiện tôt nghiệp đợt 4 tháng 12/2016(23-12-2016)

Trang liên kết

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : hai tám ba bảy năm