Căn cứ danh sách sinh viên đăng ký xét tốt nghiệp lần 1 đợt 3, tháng 9 năm 2017

Khoa, Phòng Đào tạo phối hợp xét đủ điều kiện tốt nghiệp, Kết quả như sau:

Danh sách sinh viên đủ điều kiện và chưa đủ điều kiện tốt nghiệp (Cập nhật lúc 12:00', ngày 19/09/2017)

Riêng đối với những trường hợp sinh viên chưa đủ điều kiện tốt nghiệp do còn nợ:

-  Chuẩn tin học và Anh văn B1,

      Sinh viên chủ động liện hệ về Trung tâm Tin học và Ngoại ngữ để xác nhận lại đã có Quyết định công nhận chuẩn Tin học và chuẩn Anh Văn B1.

      Nếu trường hợp đã đạt 02 chuẩn nói trên nhưng Phòng Đào Tạo chưa cập nhật, Sinh viên liên hệ gặp Cô Huỳnh Thị Thanh Trúc tại Phòng Đào tạo để giải quyết.

-  Sinh viên khai báo sai nhưng môn thay thế tốt nghiệp, Đăng ký xét bổ sung (Lần 2)

Click vào đường Link sau đăng ký và khai báo lại.

             ĐĂNG KÝ XÉT BỔ SUNG (Lần 2, Đợt 3 tháng 09/2017)

             KHAI BÁO MÔN THAY THẾ TỐT NGHIỆP.

    Hạn chót tiếp tục đăng ký, khai báo môn tốt nghiệp: đến 16:00', ngày 21/09/2017

    Khoa và Phòng Đào Tạo sẽ tiếp tục cập nhật danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp sau thời gian đăng ký nói trên

 

Trân trọng thông báo.

 

 

Số lần xem trang : :1607
Nhập ngày : 19-09-2017
Điều chỉnh lần cuối :

Thông báo mới

Danh sách SV đủ điều kiện tốt nghiệp, đợt 2 tháng 06/2018(18-06-2018)

Thống báo (Về việc đổi phòng thi, môn học Tin học ứng dụng trong Quản trị)(22-05-2018)

Lịch giảng các môn học thay thế tốt nghiệp lớp Liên thông Đại học (LT16KE & LT16QT)(13-04-2018)

Danh sách sinh viên đăng ký thực tập tốt nghiệp đã được phân công Giáo viên hương dẫn (GVHD), học kỳ 2 năm học 2017-2018(02-04-2018)

Danh sách SV đủ điều kiện và chưa đủ điều kiện tốt nghiệp, đợt 1 tháng 03 năm 2018(26-03-2018)

Thông báo (V-v đăng ký hội thảo định hướng nghề Ngân hàng)(25-03-2018)

Điểm phúc khảo, học kỳ 1 năm học 2017-2018(22-03-2018)

Thống báo (Về việc đăng ký xét tốt nghiệp đợt 1 tháng 3 năm 2018)(28-02-2018)

Lịch giảng lớp LT17KE và LT17QT, học kỳ 2 năm học 2017-2018(07-02-2018)

Lịch giảng học kỳ 2 năm học 2017-2018 lớp Quản trị kinh doanh chất lượng cao (DH17QTC)(07-02-2018)

Lịch bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp sinh viên Đại học, hệ Chính quy, học kỳ 1 năm học 2017 -2018(20-01-2018)

Thông báo (V-v nộp Khóa luận, Tiểu luận tốt nghiệp, học kỳ 1 năm học 2017-2018)(10-01-2018)

Lịch thi học kỳ 1, năm học 2017-2018 hai lớp Liên thông Đại học hệ Chính quy(09-01-2018)

Danh sách SV đủ và chưa đủ điều kiện tốt nghiệp, Đợt 4, tháng 12/2017 (11-12-2017)

Danh sách phân công GVHD thực hiện Khóa luận, Tiểu luận tốt nghiệp, học kỳ 1 năm học 2017-2018(09-10-2017)

Lịch giảng học kỳ 1 năm học 2017-2018 lớp LT16KE và LT16QT(21-09-2017)

Kết quả điểm phúc khảo, học kỳ 2 năm học 2016-2017(31-07-2017)

Thông báo (V-v đăng ký xét tốt nghiệp đợt 2, tháng 6-2017)(19-05-2017)

Biểu mẫu công tác CVHT(08-02-2017)

Thông báo (V-v đề suất đề tài KH&CN cấp cơ sở (sinh viên) năm 2016(29-09-2016)

Trang liên kết

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bốn sáu ba tám

Xem trả lời của bạn !