Căn cứ danh sách sinh viên đăng ký xét tốt nghiệp (lần 1) đợt 4, tháng 12 năm 2017

Khoa và Phòng Đào tạo phối hợp xét đủ điều kiện tốt nghiệp, Kết quả như sau:

Danh sách sinh viên đủ và chưa đủ điều kiện tốt nghiệp (Cập nhật lúc 10:00', ngày 11/12/2017)

Lưu ý: Đối với những trường hợp chưa đủ điều kiện tốt nghiệp (Không có tên)

Lý do:  Điểm học kỳ 1, năm 2017-2018 chưa cập nhật.

             Chuẩn tin học, và Anh văn B1,

    Đăng ký xét tốt nghiệp (Lần 2)

    Khai báo môn thay thế tốt nghiệp (Đối với trường hợp thực hiện tiểu luận, và học môn thay thế tốt nghiệp)

    Hạn chót tiếp tục đăng ký, khai báo môn tốt nghiệp: đến 16:00', ngày 14/12/2017

    Khoa và Phòng Đào Tạo sẽ tiếp tục cập nhật danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp sau thời gian đăng ký nói trên.

 

Trân trọng thông báo.

Số lần xem trang : :1329
Nhập ngày : 11-12-2017
Điều chỉnh lần cuối :

Thông báo mới

Lịch bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp sinh viên Đại học, hệ Chính quy, học kỳ 1 năm học 2017 -2018(20-01-2018)

Thông báo (V-v nộp Khóa luận, Tiểu luận tốt nghiệp, học kỳ 1 năm học 2017-2018)(10-01-2018)

Lịch thi học kỳ 1, năm học 2017-2018 hai lớp Liên thông Đại học hệ Chính quy(09-01-2018)

Danh sách phân công GVHD thực hiện Khóa luận, Tiểu luận tốt nghiệp, học kỳ 1 năm học 2017-2018(09-10-2017)

Lịch giảng học kỳ 1 năm học 2017-2018 lớp LT16KE và LT16QT(21-09-2017)

Danh sách sinh viên đủ điều kiện và chưa đủ điều kiện tốt nghiệp (Đợt 3 tháng 09-2017)(19-09-2017)

Kết quả điểm phúc khảo, học kỳ 2 năm học 2016-2017(31-07-2017)

Thông báo (V-v đăng ký xét tốt nghiệp đợt 2, tháng 6-2017)(19-05-2017)

Biểu mẫu công tác CVHT(08-02-2017)

Thông báo (V-v đề suất đề tài KH&CN cấp cơ sở (sinh viên) năm 2016(29-09-2016)

Trang liên kết

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bốn bảy ba ba ba