TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TPHCM                                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

          KHOA KINH TẾ                                                                             ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PÚC

             Số: 0118/TB-KT

THÔNG BÁO

(V-v tổ chức bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp, học kỳ 1 năm học 2017-2018)

Căn cứ kế hoạch thực tập tốt nghiệp, học kỳ 1 năm học 2017-2018;

Căn cứ quyết định xét và tổ chức báo cáo tốt nghiệp số 163-164-165/QĐ-NLU, ký ngày 18/01/2018.

Khoa Kinh tế sẽ tổ chức báo cáo Khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên đã đăng ký thực hiện thành công và nộp Khóa luận ngày 15/01/2018, Thời gian và địa điểm báo cáo như sau:

         1) Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh tổng hợp, thương mại và tài chính

                     - Thời gian: 7:30' thứ 4, ngày 24/01/2018

                     - Địa điểm và danh sách sinh viên theo từng Tiểu ban.

          2) Chuyên ngành: Kinh tế nông nghiệp, Kinh doanh nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

                     - Thời gian: 7:30' thứ 4, ngày 31/01/2018

                     - Địa điểm và danh sách sinh viên theo từng Tiểu ban.

         3) Chuyên ngành: Kinh tế tài nguyên và môi trường.

                     - Thời gian: 7:30' thứ 4, ngày 31/01/2018

                     - Địa điểm và danh sách sinh viên theo từng Tiểu ban.

          4) Chuyên ngành: Kế toán.

                     - Thời gian: 7:30' thứ 6, ngày 26/01/2018

                     - Địa điểm và danh sách sinh viên theo Tiểu ban.

         Trân trọng thông báo.

                                                                                                                                                     Tp HCM, ngày 20/01/2018

                                                                                                                                                                Giáo vụ Khoa

Số lần xem trang : :961
Nhập ngày : 20-01-2018
Điều chỉnh lần cuối :24-01-2018

Thông báo mới

Danh sách SV đủ điều kiện tốt nghiệp, đợt 2 tháng 06/2018(18-06-2018)

Thống báo (Về việc đổi phòng thi, môn học Tin học ứng dụng trong Quản trị)(22-05-2018)

Lịch giảng các môn học thay thế tốt nghiệp lớp Liên thông Đại học (LT16KE & LT16QT)(13-04-2018)

Danh sách sinh viên đăng ký thực tập tốt nghiệp đã được phân công Giáo viên hương dẫn (GVHD), học kỳ 2 năm học 2017-2018(02-04-2018)

Danh sách SV đủ điều kiện và chưa đủ điều kiện tốt nghiệp, đợt 1 tháng 03 năm 2018(26-03-2018)

Thông báo (V-v đăng ký hội thảo định hướng nghề Ngân hàng)(25-03-2018)

Điểm phúc khảo, học kỳ 1 năm học 2017-2018(22-03-2018)

Thống báo (Về việc đăng ký xét tốt nghiệp đợt 1 tháng 3 năm 2018)(28-02-2018)

Lịch giảng lớp LT17KE và LT17QT, học kỳ 2 năm học 2017-2018(07-02-2018)

Lịch giảng học kỳ 2 năm học 2017-2018 lớp Quản trị kinh doanh chất lượng cao (DH17QTC)(07-02-2018)

Thông báo (V-v nộp Khóa luận, Tiểu luận tốt nghiệp, học kỳ 1 năm học 2017-2018)(10-01-2018)

Lịch thi học kỳ 1, năm học 2017-2018 hai lớp Liên thông Đại học hệ Chính quy(09-01-2018)

Danh sách SV đủ và chưa đủ điều kiện tốt nghiệp, Đợt 4, tháng 12/2017 (11-12-2017)

Danh sách phân công GVHD thực hiện Khóa luận, Tiểu luận tốt nghiệp, học kỳ 1 năm học 2017-2018(09-10-2017)

Lịch giảng học kỳ 1 năm học 2017-2018 lớp LT16KE và LT16QT(21-09-2017)

Danh sách sinh viên đủ điều kiện và chưa đủ điều kiện tốt nghiệp (Đợt 3 tháng 09-2017)(19-09-2017)

Kết quả điểm phúc khảo, học kỳ 2 năm học 2016-2017(31-07-2017)

Thông báo (V-v đăng ký xét tốt nghiệp đợt 2, tháng 6-2017)(19-05-2017)

Biểu mẫu công tác CVHT(08-02-2017)

Thông báo (V-v đề suất đề tài KH&CN cấp cơ sở (sinh viên) năm 2016(29-09-2016)

Trang liên kết

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bốn năm chín bảy bảy

Xem trả lời của bạn !