Click để xem các câu hỏi phổ biến

Về tất cả các vấn đề liên quan đến đăng ký môn học, mở môn và học phí cũng như các thông tin cập nhật có liên quan. Để có kết quả nhanh nhất các sinh viên nên liên hệ trực tiếp phòng đào tạo để có những giải đáp chuẩn xác nhất. Sđt:(028)-38.963.350

Bất kỳ khi nào sinh viên hoàn thành đủ số tín chỉ quy định để làm khoá luận sẽ được đăng ký làm khoá luận (10 TC) và chọn giáo viên hướng dẫn. Ngoài ra sinh viên có thể lựa chọn làm tiểu luận (5 TC) và học môn thay thế, hoặc học môn thay thế hoàn toàn (10 TC). Để cập nhật lịch đăng ký cũng như những thông tin mới nhất về làm khoá luận có thể liên hệ văn phòng Khoa Kinh Tế để được giải đáp. Sđt.(028).38.961.708

Hiện những sinh viên nào đã thi chuẩn đầu ra tin học có thể dùng để miễn học môn tin học đại cương theo thông báo từ phòng đào tạo. Mọi thắc mắc có thể liên hệ thêm pdt tại Sđt:(028)-38.963.350

 

/html>