Ngày đăng: 24/09/2018 


Tải danh sách tại: Link danh sách 

(click vào tiêu đề để xem online)


 

Thông báo mới

Danh sách sinh viên đăng ký thực tập tốt nghiệp đã được phân công Giáo viên hương dẫn, HK 1 NH 2018-2019 (04-10-2018)

Lịch học hai lớp Liên thông Đại học LT17QT và LT17KE, Học kỳ 1 năm 2018-2019 (04-10-2018)

Thông báo (V-v tham quan Phòng trưng bày và giáo dục Saemaul Undong)(25-09-2018)

Lịch thi học kỳ 3, năm học 2017-2018, lớp LT17KE và LT17QT (24-09-2018)

Thông báo (V-v Đăng ký thực hiện Khóa luận, Tiểu luận tốt nghiệp, Học kỳ 1, năm học 2018-2019) (04-09-2018)

Thông báo chuyển đổi chuyên ngành đào tạo cho Sinh viên khóa 2018(28-08-2018)

Chính sách quyền riêng tư(31-08-2018)

Thông báo (V-v đăng ký xét tốt nghiệp đợt 3 tháng 09 năm 2018)(17-08-2018)

Lịch giảng học kỳ 3 năm học 2017-2018, hai lớp Liên thông Đại học LT17KE & LT17QT.(07-08-2018)

Thông báo (V-v nộp Khóa luận, Tiểu luận tốt nghiệp, học kỳ 2 năm học 2017-2018)(08-07-2018)

Danh sách SV đủ điều kiện tốt nghiệp, Đợt 2, tháng 06/2018 (05-07-2018)

Thông báo (V-v đăng ký hội thảo định hướng nghề Ngân hàng)(25-03-2018)

Thống báo (Về việc đăng ký xét tốt nghiệp đợt 1 tháng 3 năm 2018)(28-02-2018)

Lịch giảng lớp LT17KE và LT17QT, học kỳ 2 năm học 2017-2018(07-02-2018)

Lịch giảng học kỳ 2 năm học 2017-2018 lớp Quản trị kinh doanh chất lượng cao (DH17QTC)(07-02-2018)

Thông báo (V-v nộp Khóa luận, Tiểu luận tốt nghiệp, học kỳ 1 năm học 2017-2018)(10-01-2018)

Biểu mẫu công tác CVHT(08-02-2017)

Thông báo (V-v đề suất đề tài KH&CN cấp cơ sở (sinh viên) năm 2016(29-09-2016)