BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM
LÝ LỊCH KHOA HỌC
Áp dụng cho cán bộ tham gia giảng dạy tại
Trường Đại học Nông Lâm Tp. HCM
1. THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và tên Nguyễn Bạch Đằng Năm sinh 17/06/1979
Học hàm   Học vị Tiến sỹ Giới tính Nam
Chức vụ hành chính Phó Trưởng Khoa CMND 281078592
Chuyên ngành Luật Thương mại, Quản lý Tài nguyên
Tên phòng, khoa, bộ môn Bộ môn Kinh tế Nông nghiệp - Khoa Kinh Tế
Tên cơ quan công tác Trường Đại học Nông lâm TPHCM
Địa chỉ cơ quan Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại cố định (+84) (28) 38961708 Di động
Email

ngbdang@hcmuaf.edu.vn

Fax  
Email cá nhân  
Số tài khoản ngân hàng
Mở tại ngân hàng
Tên chi nhánh ngân hàng
2. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
(Ghi từ mới nhất đến xa nhất)

Quá trình đào tạo
Thời gian Tên cơ sở đào tạo Chuyên ngành Học vị
1998 - 2003 Đại học Luật Tp.HCM, Việt Nam Luật Thương mại Cử nhân Luật
2006 - 2008 Đại học Nông nghiệp Thụy Điển, Uppsala, Thụy Điển

Phát triển Nông thôn Chuyên sâu về Sinh kế và Quản lý Tài nguyên

 

Thạc sỹ
2012 - 2015 Đại học Newcastle, NSW, Úc Quản lý Tài nguyên Bền vững Tiến sỹ
       
Các khóa đào tạo khác (nếu có)
Năm cấp Tên cơ sở đào tạo Tên khóa đào tạo Văn bằng/Chứng chỉ
2013 University of Newcastle, Úc A course on social impact assessment Chứng chỉ
2007 Đại học Nông Lâm Huế, Việt Nam A course on natural resources management, land issues and Community -based management Chứng chỉ
2006 Đại học Nông Lâm Huế, Việt Nam A training course on qualitative and quantitative methods Chứng chỉ
2006 Đại học Nông Lâm Huế, Việt Nam A course on ecological and environmental services, bio-diversity, adaptive management, the fit between ecological and socio administrative systems Chứng chỉ
2004 University of The Philippines, Diliman, Philippines A course on networks of Culture and Trade for the Summer SY 2003 – 2004 Chứng chỉ
3. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
(Ghi từ mới nhất đến xa nhất)

Thời gian Cơ quan công tác Địa chỉ & điện thoại Chức vụ
2003 - nay Khoa Kinh Tế - Đại học Nông Lâm Tp.HCM Phường Linh Trung, Thủ Đức, Tp.HCM Phó Trưởng Khoa
       
       
       
4. NGOẠI NGỮ(Nhận xét theo các mức: A - Yếu; B - Trung bình; C - Khá; D - Thành thạo)

Ngoại ngữ Nghe Nói Đọc Viết
Tiếng Anh D D D D
         
         

hoặc

Chứng chỉ Quốc tế (cụ thể loại chứng chỉ, số điểm, năm cấp)

......................................................................................

......................................................................................

5. KINH NGHIỆM VÀ THÀNH TÍCH NGHIÊN CỨU
5.1. Đề tài, dự án hoặc nhiệm vụ khoa học công nghệ khác đã và đang thực hiện
(Ghi từ mới nhất đến xa nhất)

STT Tên đề tài/dự án/hoạt động khoa học công nghệ

Cơ quan tài trợ
kinh phí

Thời gian
Thực hiện
Vai trò
(Chủ nhiệm/Tham gia)
1 Các yếu tố tác động đến quyết định đánh bắt xa bờ của ngư dân Đề tài cớ sở (Đại học Nông Lâm Tp.HCM) 2017 - 2018 Chủ nhiệm
2 Institutions for sustainable fisheries development: The case of marine fisheries in a coastal commune, Vietnam Đề tài NCS (Đại học Newcastle, Úc) 2012 - 2015 Chủ Nhiệm
3 Fishing as livelihood and illegal activity. A case study of fishing livelihoods and the management of marine capture fisheries in South Vietnam Đề tài Cao học (Đại học Nông Nghiệp, Uppsala, Thụy Điển) 2007 - 2008 Chủ Nhiệm
4 Securing fisheries: State-community interaction in the context of immediate natural resource degradation SIDA - SAREC, Thụy Điển 2009 - 2010 Chủ Nhiệm
5 Impacts of the Fisheries Master Plan on the Livelihood of Fishers SIDA - SAREC, Thụy Điển 2008 - 2009 Chủ Nhiệm
6 The Economics of Developing Reservoir Aquaculture in Vietnam ACIAR, Úc 2004 - 2006 Trợ lý Nghiên cứu
7 Building Capacity for Rural Development in the Southeast of Vietnam   2004 - 2008 Thành viên
8        
5.2. Kết quả nghiên cứu đã được công bố hoặc đăng ký
(Ghi từ mới nhất đến xa nhất)

STT Tên tác giả

Năm
công bố

Tên công trình Tên tạp chí
NXB/Số,
Tập, Trang
công trình
ISSN/ISBN Đính kèm
minh chứng
(Có/Không)
Ghi
chú
1 Bài báo ISI
1.1 Dang, N. B., Momtaz, S., & Nhung, P. T. H 2018 The potential of informal institutions for fisheries management - A case study of a coastal commune in Vietnam. Journal of Fisheries management and Ecology, 25, pp 275 - 286, 2018. 0969 - 997X

http://dx.doi.org/10.1111/fme.12292

 

 
1.2 Dang, N. B., Momtaz, S., Zimmerman, K., & Nhung, P. T. H 2017 Effectiveness of formal institutions in managing marine fisheries for sustainable fisheries development: A case study of a coastal commune in Vietnam. Journal of Coastal and Ocean Management, 137, pp 175 - 184, 2017. 0964-5691 https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2016.12.021  
1.3 Boonstra, W.J. & Nguyen Bach Dang 2010 A history of breaking laws – Social dynamics of non-compliance in Vietnamese marine fisheries. Journal of Marine Policy 34 (6), pp. 1261-1267. 0308-597X https://doi.org/10.1016/j.marpol.2010.05.003  
1.4              
1.5              
2 Bài báo quốc tế khác
2.1 Dang, N. B., Momtaz, S., Zimmerman, K., & Nhung, P. T. H.   The contributions of fisher's knowledge to marine fisheries management: A case study of a coastal commune in Vietnam. Asia Pacific Journal of Business and Social Studies, 1(1), 124 - 135. 2205-6033

https://apiar.org.au/wp-content/uploads/2015/08/APCAR_BRR7291.pdf

 

 
2.2 Nhung, P. T. H., Momtaz, S., Zimmerman, K., & Dang, N. B.   Factors affecting the conflicts between fishing community and agricultural community: A case study of Tam Giang lagoon in the Central of Vietnam. Asia Pacific Journal of Business and Social Studies, 1(1), 228-238. 2205-6033

https://apiar.org.au/wp-content/uploads/2015/08/APCAR_BRR7961.pdf

 

 
2.3              
2.4              
               
               
               
3 Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia
3.1              
3.2              
3.3              
3.4              
3.5              
4 Bài báo tại hội nghị quốc gia/quốc tế
4.1 Dang, N. B., Nhung, P. T. H. 2016 Fisher's livelihoods in the South coast of Vietnam. Proceeding of International conference on Sustainable Agriculture and Environment, Nong Lam University, HCM city.    
4.2 Nhung, P. T. H. and Dang, N. B. 2016 Livelihoods in Tam Giang lagoon water edge, Central Coast of Vietnam. Proceeding of International conference on Sustainable Agriculture and Environment, Nong Lam University, HCM city.    
4.3 Dang, N. B. 2010 Securing fisheries: State-community interaction in the context of immediate natural resource degradation. Proceeding of RDVIET project, Nong Lam University, Hue city.    
4.4 Dang, N. B. 2009 Impacts of the Fisheries Master Plan on the Livelihood of Fishers. Proceeding of RDVIET project, Nong Lam University, Hue city.    
4.5              
5 Khác (Sách chuyên khảo, bằng sáng chế, giải thưởng khoa học)
5.1 Dang, N. B. 2015 Institutions for sustainable fisheries development: The case of marine fisheries in a coastal commune, Vietnam.

PhD thesis. Newcastle, Australia: University of Newcastle.

   
5.2 Dang, N. B. 2008 Fishing as livelihood and illegal activity. A case study of fishing livelihoods and the management of marine capture fisheries in South Vietnam.

MSc Thesis. Uppsala: Swedish University for Agricultural Sciences.

 

 

Liên hệ

 

Liên kết

 

Bộ môn

 

 

Khoa Kinh Tế, ĐH Nông Lâm TPHCM

 

Thông báo mới

 

Quản trị kinh doanh

 

 

Nhà Phượng Vỹ, KP6, Linh Trung, Thủ Đức, TPHCM

 

Nhân sự khoa

 

Kinh tế nông nghiệp

 

 

(84-28)- 38.961.708

 

Tư vấn trực tuyến

 

Tài chính kế toán

 

 

eco@hcmuaf.edu.vn

 

Chính sách quyền riêng tư

 

Kinh tế TNMT

 

 

https://eco.hcmuaf.edu.vn

 

 

 

Kinh tế học