Bộ môn Quản trị Kinh doanh được thành lập đáp ứng sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế thị trường nói chung, và môi trường kinh doanh nói riêng, của Việt Nam. Chương trình đào tạo ngành quản trị kinh doanh nhằm mục tiêu phát triển những nhà quản lý, quản trị doanh nghiệp hướng đến sự thành công và có trách nhiệm xã hội cao, xây dựng và quản lý cả doanh nghiệp nhân cũng như doanh nghiệp nhà nước như những thực thể hoạt động kinh tế. Bộ môn còn thể hiện vai trò của Khoa Kinh tế trong việc mở rộng và đáp ứng các yêu cầu về mặt quản lý.

Ngành Quản trị Kinh doanh được thành lập Khoa Kinh tế, Trường Đại học Nông Lâm năm 2000 khi trường Đại học Nông Lâm bắt đầu mở các khóa đào tạo hệ Cử nhân Quản trị Kinh doanh. Thời kỳ ban đầu, chương trình đào tạo chỉ tập trung cho ngành Quản trị Kinh doanh Tổng hợp. Chỉ trong một vài năm tiếp theo, lần lượt các ngành quan trọng khác như Quản trị Thương mại, Quản trị Tài chính được mở, và gần đây nhất, năm 2017, là loại hình đào tạo lớp Chất lượng cao của chuyên ngành Quản trị Kinh doanh.

Các hướng nghiên cứu và thực hiện dịch vụ xã hội của Bộ môn, nhìn chung bao gồm nhiều lĩnh vực như phát triển kinh doanh và doanh nghiệp, quản trị lao động, kinh tế quốc tế, tài chính, đầu tư, nghiên cứu marketing và một số lĩnh vực khác. Sản phẩm của đào tạo và nghiên cứu là nguồn lực tốt trong việc lập quyết định của các tổ chức quản lý và tổ chức kinh doanh, thuộc cả hai khu vực tư nhân và nhà nước. Để chương trình đào tạo phù hợp với nền kinh tế đang thay đổi nhanh chóng, Bộ môn Quản trị Kinh doanh luôn tiếp tục gắn kết các lĩnh vực mới bao gồm kinh doanh nông nghiệp, kinh tế, kinh tế luật, xã hội học, và các lĩnh vực khác.

Bộ môn / Quản trị kinh doanh

/html>