Trường Đại học Nông Lâm Tp HCM                                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

        KHOA KINH TẾ                                                                               ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC

                                                     THÔNG BÁO
                 (Về việc điều chỉnh kết quả xét cảnh báo học vụ và buộc thôi học, học kỳ 1 năm 2019-2020)

    Căn cứ kết quả xét Cảnh báo học vụ và Buộc thôi học, học kỳ 1 năm học 2019-2020

    Khoa thông báo Danh sách sinh viện bị cảnh báo học vụ và buộc thôi học.

    Danh sách sinh viên đính kèm

     Địa điểm: Sinh viên phản hồi thông tin điều chỉnh hay nộp đơn cứu xét cho thầy Đoàn Văn Vương, Văn phòng Khoa Kinh Tế.    

     Thời hạn: Điều chỉnh kết quả xét cảnh báo học vụ và nộp đơn cứu xét đến 16h, ngày 12/06/2020

     Sau thời gian nói trên Khoa sẽ không giải quyết.

    Trân trọng thông báo.

Tp HCM, ngày 28/05/2020

     Giáo vụ Khoa

  Đoàn Văn Vương

Thông báo mới

Thông báo (V-v đăng ký, chuyển đổi chuyên ngành, chuyển sang chuyên ngành Quản trị kinh doanh chất lượng cao, đối với sinh viên khóa 2020) (13-10-2020)

Danh sách sinh viên đăng ký thực tập tốt nghiệp đã được phân công GVHD thực hiện Khóa luận và Tiểu luận, học kỳ 1 2020-2021 (06-10-2020)

Lịch báo cáo khóa luận tốt nghiệp, học kỳ 2 năm 2019-2020 (23-09-2020)

Thông báo (Về việc đăng ký thực hiện Khóa luận, Tiểu luận tốt nghiệp, học kỳ 1 năm học 2020-2021) (14-09-2020)

Thông báo (Vv đăng ký xét tốt nghiệp đợt 3 tháng 09/2020) (25-08-2020)

Danh sách đủ điều kiện tốt nghiệp đợt 2 (tháng 06-2020) (06-07-2020)

Thông báo (Về việc đăng ký xét tốt nghiệp, đợt 2 tháng 06-2020) (23-06-2020)

Danh sách sinh viên đã được phân công giảng viên hướng dẫn thực hiện Khóa luận, Tiểu luận tốt nghiệp, học kỳ 2 năm học 2019-2020 (02-06-2020)

Trang tuyển sinh, năm 2020 (05-05-2020)

Tư vấn tuyển sinh, năm 2020 (05-05-2020)

Xem thêm ...

Thông báo (Về việc điều chỉnh kết quả xét cảnh báo học vụ và buộc thôi học, học kỳ 1 năm học 2019-2020)

/html>