Ngày đăng: 4/10/2018


Download tại: Link lịch học. (04/08/2018)

(click vào tiêu đề để xem online) 


 

 Ngày đăng: 4/10/2018


 Xem nội dung thông báo (25/09/2018)


 

Ngày đăng: 24/09/2018 


Tải danh sách tại: Link danh sách 

(click vào tiêu đề để xem online)


 

 Ngày đăng: 24/09/2018


Tải lịch thi tạiLink lịch thi 

(click vào tiêu đề để xem online)


 

Ngày đăng: 4/9/2018


Kế hoạch thực hiện khoá luận tốt nghiệp Đại học chính quy học kỳ 1 năm học 2018-2019...(click xem thêm)


 

Ngày đăng: 28/08/2018 


Khoa Kinh Tế thông báo cho sinh viên khoá 2018 các chương trình đào tạo ngành Kinh Tế và QTKD sẽ được chuyển chuyên ngành đào tạo trong phạm vị ngành... (click xem thêm)


 

Ngày đăng: 31/08/2018


Chúng tôi sử dụng dữ liệu của bạn để cung cấp và cải thiện Dịch vụ. Khi sử dụng Dịch vụ, bạn đồng ý với việc thu thập và sử dụng thông tin theo chính sách này. Trừ khi được quy định khác trong Chính sách bảo mật này, các điều khoản được sử dụng trong Chính sách bảo mật này có cùng ý nghĩa như trong Điều khoản và điều kiện của chúng tôi, có thể truy cập từ https://eco.hcmuaf.edu.vn ... (click để xem thêm)

 

 

Ngày đăng: 17/08/2018


Sinh viên click vào đường link đăng ký xét tốt nghiệp đợt 3 tháng 09/2018 ...(click xem thêm)