TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TPHCM              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

         KHOA KINH TẾ                                                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

           Số:3-2019/KKT

THÔNG BÁO

(V/v  Xét tốt nghiệp đợt 3 tháng 09 năm 2019)

     Căn cứ qui chế đào tạo Đại học hệ Chính qui của Bộ Giáo Dục & Đào Tạo. 

     Khoa Kinh tế, trường Đại học Nông Lâm Tp HCM thông báo đến sinh viên tất cả các chuyên ngành Kinh tế nông nghiệp, Kế toán, Quản trị kinh doanh, thương mại, tài chính, Phát triển nông thôn và Kinh tế tài nguyên & môi trường, hệ Chính qui, đã hoàn thành chương trình đào tạo. (đủ số tín chỉ tích luỹ, đạt chuẩn Anh văn B1, và Tin học)

     Sinh viên click vào đường link sau đăng ký xét tốt nghiệp, đợt 3 tháng 09/2019

                           Đăng ký xét tốt nghiệp

Lưu ý: Đối với sinh viên đăng ký hình thức tốt nghiệp sau:

     1) Tiểu luận (5 tín chỉ) + Học các môn thay thế (5 tín chỉ) )

     2) Học 10 tín chỉ. (Học các môn thay thế)

          Khai báo môn thay thế tốt nghiệp         

Thời gian đăng ký đến 16h, ngày 04/09/2019
Sau thời gian nói trên, khoa sẽ chuyển qua đợt xét tốt nghiệp sau (tháng 12/2019)
 
Trân trọng thông báo.

                                                                              Tp HCM. Ngày 22 tháng 08 năm 2019

                                                                                                  GV Khoa

                                                                                                                                       Đoàn Văn Vương

Sinh viên xem danh sách.

Lưu ý:  Sinh viên đã đủ điều kiện tốt nghiệp, Tuy nhiên, Sinh viên chưa muốn tốt nghiệp (học cải thiện hay những lý do khác), Sinh viên nộp ĐƠN XIN RÚT TÊN KHỎI DANH SÁCH TỐT NGHIỆP, ĐỢT 4 THÁNG 12/2018.

- Địa điểm nộp đơn: tại Văn Phòng Khoa Kinh tế, PV123 (Khu Phượng Vỹ), gặp Đoàn Văn Vương.

- Thời hạn: trước 16h, ngày 28/12/2018.

Trân trọng thông báo.

 Ngày đăng: 4/10/2018


 Xem nội dung thông báo (25/09/2018)


 

Ngày đăng: 4/9/2018


Kế hoạch thực hiện khoá luận tốt nghiệp Đại học chính quy học kỳ 1 năm học 2018-2019...(click xem thêm)


 

Ngày đăng: 31/08/2018


Chúng tôi sử dụng dữ liệu của bạn để cung cấp và cải thiện Dịch vụ. Khi sử dụng Dịch vụ, bạn đồng ý với việc thu thập và sử dụng thông tin theo chính sách này. Trừ khi được quy định khác trong Chính sách bảo mật này, các điều khoản được sử dụng trong Chính sách bảo mật này có cùng ý nghĩa như trong Điều khoản và điều kiện của chúng tôi, có thể truy cập từ https://eco.hcmuaf.edu.vn ... (click để xem thêm)

 

 

/html>