Thầy Trần Hữu Khối là người có công rất lớn trong việc thành lập Khoa Kinh tế - Trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM. Với vai trò Hiệu phó nhà trường, thầy là người trực tiếp đôn đốc và xúc tiến quy trình thủ tục thành lập Khoa.

Là người sáng lập, đồng thời giữ vị trí Trưởng khoa đầu tiên của Khoa Kinh tế - Trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM, thầy Trương Hoài Châu chính là người khai đường mở lối cho con đường phát triển của Khoa Kinh tế. Suốt 12 năm đảm nhiệm cương vị Trưởng Khoa, thầy Trương Hoài Châu cùng với các thầy cô đã đào tạo những cử nhân kinh tế đầu tiên cho trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM.
Là một trong số ít những thầy cô sáng lập Khoa Kinh tế,  thầy Nguyễn Anh Ngọc đã gắn bó gần cả cuộc đời cho Khoa Kinh tế. Thầy Nguyễn Anh Ngọc đã tham gia giảng dạy cho các sinh viên từ Khóa 1 và vẫn tham gia giảng dạy cho đến các khóa cận 40. Trong quá trình công tác, thầy đã giữ chức vụ trưởng khoa trong suốt giai đoạn 1990 -2002
Thầy Phạm Thanh Bình là giảng viên Khoa Kinh tế từ thời khoa mới được thành lập. Trước khi về hưu năm 2013, thầy đã cống hiến hết tuổi nghề cho sự nghiệp trồng người nơi đây. Trong quá trình công tác, thầy tham gia công tác quản lý trên 20 năm. Từ năm 1985, thầy Phạm Thanh Bình đã giữ chức vụ Phó trưởng Khoa và thầy đã đảm trách chức vụ Trưởng Khoa Kinh tế nhiệm kỳ 2002-2007
Thầy Thái Anh Hòa là giảng viên - cựu sinh viên có thâm niên công tác dài nhất tại Khoa Kinh tế. Sau khi tốt nghiệp năm 1980 (Khóa 1) cho đến khi về hưu năm 2016, thầy đã cống hiến hết “tuổi nghề” cho sự nghiệp trồng người. Trong quá trình công tác, thầy là cánh chim đầu đàn đối với ngành Kinh tế Nông nghiệp, giữ chức vụ Trưởng  bộ môn Kinh  tế Nông nghiệp trên 20 năm. Ngoài ra, thầy giữ chức vụ Phó trưởng khoa, phụ trách công tác quản lý khoa trong nghiệm kỳ 1998-2002.
Là cựu sinh viên Khóa 3 Khoa Kinh tế, Cô Phan Thị Giác Tâm đã quyết định ở lại trường làm giảng viên từ năm 1982. Trong suốt 31 năm công tác cho đến khi về hưu năm 2013, cô đã trực tiếp giảng dạy và hướng dẫn rất nhiều thế hệ sinh viên, trong đó có rất nhiều cựu sinh viên thành đạt, đóng góp nhiều cho xã hội. Ngoài công tác đào tạo, cô Phan Thị Giác Tâm cũng là người thực hiện nhiều dự án, chương trình nghiên cứu quốc tế cũng như trong nước. Trong hoạt động này, cô đã giúp nhiều sinh viên có được sự trải nghiệm và kinh nghiệm thực tiễn ngay trong thời gian còn ngồi trên ghế nhà trường.
Thầy Nguyễn Văn Ngãi là cựu sinh viên Khóa 6 của Khoa Kinh tế, trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM. Ngay sau khi tốt nghiệp, thầy Nguyễn Văn Ngãi đã quyết định ở lại Khoa công tác cho đến năm 2018. Sau 18 năm công tác tại khoa với vai trò giảng viên, thầy Nguyễn Văn Ngãi được đề cử làm Phó trưởng  khoa  nhiệm  kỳ 2002-2007, và tiếp đến là Trưởng Khoa từ năm 2007 đến năm 2018.
Cô Nguyễn Thị Bích Phương chuyển nơi công tác về Khoa Kinh tế từ những năm đầu của thập kỷ 90 thế kỷ trước. Tính đến lúc nghỉ hưu năm 2016, cô Bích Phương đã cống hiến trên 30 năm cho sự phát triển của Khoa Kinh tế. Trong quá trình công tác, cô Nguyễn Thị Bích Phương đã tham gia giảng dạy trực tiếp cho nhiều thế hệ sinh viên chuyên ngành Kinh tế Nông nghiệp trước đây và sau này là chuyên ngành Quản trị kinh doanh. Bên cạnh việc giảng dạy, cô Phương cũng là người đóng góp rất nhiều cho Khoa Kinh tế với vai trò quản lý. Trong 10 năm cô làm Phó trưởng Khoa, từ năm 2007-2016, Khoa Kinh tế đã có những chuyển biến tích cực.

Doanh nghiệp hợp tác

/html>