Là cựu sinh viên Khóa 3 Khoa Kinh tế, Cô Phan Thị Giác Tâm đã quyết định ở lại trường làm giảng viên từ năm 1982. Trong suốt 31 năm công tác cho đến khi về hưu năm 2013, cô đã trực tiếp giảng dạy và hướng dẫn rất nhiều thế hệ sinh viên, trong đó có rất nhiều cựu sinh viên thành đạt, đóng góp nhiều cho xã hội. Ngoài công tác đào tạo, cô Phan Thị Giác Tâm cũng là người thực hiện nhiều dự án, chương trình nghiên cứu quốc tế cũng như trong nước. Trong hoạt động này, cô đã giúp nhiều sinh viên có được sự trải nghiệm và kinh nghiệm thực tiễn ngay trong thời gian còn ngồi trên ghế nhà trường.

 

Số lần xem trang: :12056
Nhập ngày: 20-10-2019
Điều chỉnh lần cuối: 04-12-2019

Thầy Trần Hữu Khối (19-10-2019)

Thầy Trương Hoài Châu (20-10-2019)

Thầy Nguyễn Anh Ngọc (20-10-2019)

Thầy Phạm Thanh Bình (20-10-2019)

Thầy Thái Anh Hòa (20-10-2019)

Thầy Nguyễn Văn Ngãi (20-10-2019)

Cô Nguyễn Thị Bích Phương (20-10-2019)

Doanh nghiệp hợp tác

/html>