STATEMENT FOR ECOBAND CLUB ESTABLISHMENT
   (Ecoband Club of Economics Faculty – ECEF)

Giới thiệu:

Câu lạc bộ Âm nhạc được thành lập năm 2019, theo QĐ số: 10-2019/CĐ-KKT.

Mục tiêu:

- Kết hợp lời ca, tiếng hát cùng với các loại nhạc cụ tạo ra sân chơi âm nhạc cho giảng viên trong khoa sau giờ làm việc căng thằng.

- Tập hợp những giảng viên trong khoa thích ca hát, chơi được các loại nhạc cụ, gắn kế, chia sẻ, đoàn kết bằng "tình yêu" âm nhạc.

Thành viên:

       Chủ tịch câu lạc bộ: Cô Đặng Lê Hoa

       Phó chủ tịch câu lạc bộ: Thầy Trần Minh Trí.

       Tất cả giảng viên của Khoa Kinh Tế yêu ca hát và chơi được các loại nhạc cụ.

Một số hình ảnh và Video Clip hoạt động của câu Lạc Bộ

 

Số lần xem trang: :12046
Nhập ngày: 06-11-2019
Điều chỉnh lần cuối: 10-11-2019

Câu Lạc Bộ Tiếng Anh (06-11-2019)

Câu Lạc Bộ Bóng Bàn (06-11-2019)

/html>