Giới thiệu
Bộ phận Văn Phòng trực thuộc Khoa Kinh tế, trường Đại học Nông Lâm Tp HCM được thành lập từ khi Khoa thành lập năm 1978 đến nay.
Nhiệm vụ chính 
Hỗ trợ Lãnh Đạo Khoa, Bộ môn công tác văn thư, tài chính, triển khai thực hiện Kế hoạch đào tạo Đại học và sau Đại học theo học kỳ. Bộ phận văn phòng cũng là nơi tư vấn, giải quyết các vấn đề liên quan đến Sinh viên Đại học, Học Viên Cao học, và Nghiên Cứu Sinh đang theo học tại Khoa, cung cấp các biểu mẫu, trình ký các loại giấy tờ liên quan đến các quy định chung của khoa và trường, là cầu nối giữa Sinh viên với các đơn vị chức năng trong trường.
Bộ phận văn phòng là nơi ghi nhận, phản ảnh những vấn đề của sinh viên với lãnh đạo, giảng viên trong khoa, cập nhật thường xuyên thông tin từ các đơn vị tuyển dụng, tài trợ học bổng, diễn đàn Doanh nghiệp, các hoạt động Đoàn thể lên website của khoa, phối hợp với Công Đoàn Khoa tổ chức các sự kiện do Công Đoàn trường phát động.

Địa chỉ liên lạc
Văn phòng Khoa: PV.123 (Tòa Nhà Phượng Vỹ)
Địa chỉ Email: kkt@hcmuaf.edu.vn

Nhận sự

ThS. Đoàn Văn Vương
Chuyên viên, Tổ trưởng 

ThS. Bùi Thị Mai
Chuyên viên, Thư ký
Cô Trần Thị Minh Nương
Chuyên viên
Cô Nguyễn Thùy Dung
Chuyên viên

 

Nhân sự / Bộ phận văn phòng Khoa

/html>