Giảng viên

Email: mhgiang@hcmuaf.edu.vn
Điện thoại: 988873766

     Link download CV

Giới thiệu 
Thầy Mai Hoàng Giang nghiên cứu và giảng dạy từ năm 1986. Hiện nay là giảng viên của Bộ môn Quản trị Kinh doanh Khoa Kinh tế, trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM . Gắn bó từ thời kỳ đầu thành lập khoa, cùng với sự tồn tại và phát triền của Khoa Kinh tế trường Đại học Nông LâmTp.HCM cho dến nay Giảng viên Mai Hoàng Giang đã có những hoạt động trong trong công tác giảng dạy, hướng dẫn thực hành thực tập ,hướng dẫn và chấm luận văn tốt nghiệp cũng như tham gia đề tài nghiên cứu khoa học, viết bài trên tạp chí khoa học nội bộ trường, hoàn tất các lớp bồi dưỡng sư phạm giáo dục đại học và quản trị kinh doanh 

 

Số lần xem trang: :12183
Nhập ngày: 26-07-2021
Điều chỉnh lần cuối: 31-07-2021

Nhân sự / Bộ môn Quản trị Kinh doanh

ThS. Tống Bảo Ngọc (26-07-2021)

ThS. Phan Thị Lệ Hằng (26-07-2021)

ThS. Nguyễn Thị Nhật Linh (26-07-2021)

ThS. Đặng Đức Huy (26-07-2021)

ThS. Nguyễn Thị Bình Minh (26-07-2021)

ThS. Phạm Thuỳ Dung (26-07-2021)

ThS. Bùi Thị Kim Hoàng (26-07-2021)

ThS. Lê Na (26-07-2021)

ThS. Hoàng Thế Vinh (26-07-2021)

ThS. Lê Ánh Tuyết (26-07-2021)

Xem thêm ...
/html>