Trang chủ
Nhân sự
Đặng Minh Phương

Liên hệ

  • Khoa Kinh tế ĐH Nông Lâm
  • Thành phố Hồ Chí Minh
  • Phòng: PV 226
  • Email: Nội dung đang cập nhật
  • Điện thoại: Nội dung đang cập nhật

TS. Đặng Minh Phương

Giảng viên bộ môn Kinh tế tài nguyên môi trường


Nội dung đang cập nhật

Quá trình công tác

Nội dung đang cập nhật

Dự án nghiên cứu

Nội dung đang cập nhật

Lĩnh vực nghiên cứu

Nội dung đang cập nhật

Nội dung đang cập nhật

Nội dung đang cập nhật

Xuất bản

Nội dung đang cập nhật

Môn học đảm nhận