Statifics

Hit counter:
Users online 76
System: 1772
in 1 hour ago


Seminar chuyên đề quản trị:

TÍCH HP LOGISTICS CHO MT CHUI CUNG NG HIU QU

 

Thời gian tổ chức:

Ngày: 22-4-2017

Giờ: 9 giờ - 12 giờ 

Tại: Nhà điều hành - Phòng P205

 

Link đăng ký: http://tiny.cc/seminar-nlu

Web links

 

Add: Economics of Faculty - Nong Lam University - Thu Duc - Hochiminh City - Tel:84-8-8691708 - Email: ecofaculty (at) hcmuaf.edu.vn
Mời bạn đặt câu hỏi !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên   Email /Fb/Điện thoại:
Nội dung:

Số xác nhận : nine zero zero four seven