Khoa Kinh Tế hiện đang phụ trách chín Chương trình đào tạo bậc đại học với quy mô hơn 4.000 sinh viên. Với định hướng đào tạo theo nhu cầu xã hội, tất cả các chương trình đào tạo của Khoa thường xuyên được điều chỉnh, cập nhật để đáp ứng các chuẩn đầu ra dựa trên cơ sở tham khảo ý kiến của nhà tuyển dụng và các tiêu chuẩn chung về đào tạo bậc đại học ở Việt Nam và Quốc tế.

Các chuyên ngành đào tạo

Kế toán

Quản trị Tài chính

Kinh tế Nông nghiệp

Phát triển Nông thôn

Kinh doanh Nông nghiệp

Kinh tế Tài nguyên môi trường

Quản trị Kinh doanh thương mạị

Quản trị Kinh doanh (Tổng hợp)

Quản trị Kinh doanh (Chất lượng cao)

Danh sách học phần tương đương giữa hai Khung chương trình đào tạo năm 2014 và 2018

- Danh sách học phần tương đương giữa hai Khung chương trình đào tạo năm 2018, 2020 và 2022

Danh sách học phần tương đương, ký ngày 29 tháng 03 năm 2024

 
Lễ tốt nghiệp Sinh viên Khoa Kinh tế, năm 2019

 

Số lần xem trang: 2414
Nhập ngày: 15-07-2021
Điều chỉnh lần cuối: 04-04-2024

Đào tạo / Đại học

/html>