LIÊN HỆ

  • Khoa Kinh tế, Trường ĐH Nông
  • Lâm Thành phố Hồ Chí Minh.
  • Phòng: PV 125 (Nhà Phượng Vỹ)
    • Email: takiet@hcmuaf.edu.vn
  • Điện thoại: (+84) 918 257 274

  • Lý lịch khoa học

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

-          Họ và tên: Trần Anh Kiệt

-          Học hàm/Học vị:  Thạc sĩ

-         Đơn vị công tác, chức vụ: Giảng viên Bộ môn Kinh Tế học, khoa Kinh tế, Trường Đại học Nông Lâm TP. HCM.

-          Tóm tắt lý lịch khoa học:

Tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành Kinh tế Nông nghiệp năm 1990, tham gia nghiên cứu và giảng day từ năm 1990 tại khoa Kinh tế, trường Đại học Nông Lâm TPHCM.

Tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành Kinh tế Nông nghiệp năm 2003.

o   Tham gia nghiên cứu các đề tài:

    - Nghiên cứu hiệu quả sử dụng nước ở vùng đồng bằng sông Cửu Long.

    - Nghiên cứu hiệu quả sử dụng kĩ thuật san phẵng đồng ruộng bằng tia laze.

    - Nghiên cứu hiệu quả mô hình cánh đồng lớn trong sản xuất lúa ở Tiền Giang.

 

ThS. Tiêu Nguyên Thảo (08-11-2019)

ThS. Đỗ Minh Hoàng (08-11-2019)

ThS. Đỗ Minh Hoàng (24-10-2019)

ThS. Tiêu Nguyên Thảo (24-10-2019)

ThS. Nguyễn Duyên Linh (23-10-2019)

ThS. Trần Anh Kiệt (22-10-2019)

ThS. Hồ Thanh Tâm (21-10-2019)

ThS. Hồ Thanh Tâm (21-10-2019)

ThS. Phạm Thị Nhiên (19-10-2019)

ThS. Phạm Thị Nhiên (19-10-2019)

Xem thêm ...
/html>