Số lượng Đề tài thực hiện theo năm:       Năm 2021           Năm 2020             Giai đoạn từ 2009 - 2019

STT Tên đề tài Họ tên
Chủ nhiệm Đề tài
Thời gian
thực hiện
1 Xác Định Mức Sẵn Lòng Trả Phí Môi Trường Cho Sản Phẩm Điện Tử Trên Địa Bàn Tp.HCM ThS. Phạm Thị Thuyền 06/2021-05/2021
2 Phân Tích Các Nhân Tố Tác Động Đến Việc Áp Dụng Công Cụ 5S Tại Các Công Ty Ngành Kệt May Ở Một Số Khu Công Nghiệp Trên Địa Bàn Tp HCM. ThS. Phạm Thuỳ Dung 01/2021-2021
3 Các Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Hiệu Quả Hoạt Động Kinh Doanh Của Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa Trên Địa Bàn Tỉnh Bình Dương ThS. Nguyễn Thị Ngọc Hà 09/2019-03/2021
4 Phân Tích Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Tới Hành Động Phòng Dịch Của Hộ Nuôi Heo: Trường Hợp Nghiên Cứu Dịch Tả Heo Châu Phi Tại Tỉnh Đồng Nai TS. Hoàng Hà Anh 2020-2021
5 Hoàn Thiện Mô Hình Dự Toán Chi Phí Sản Xuất Sản Phẩm Tại Các Công Ty Thành Viên Thuộc Tập Đoàn Dệt May Việt Nam ThS. Nguyễn Thị Minh Đức 01/2021-12/2021
6 Đề Án Nghiên Cứu Khả Thi Về Phát Triển Nông Nghiệp Bền Vững Ứng Dụng Công Nghệ Cao Của Israel Trên Địa Bàn Tỉnh Đồng Nai Đến Năm 2015, Tầm Nhìn 2030 TS. Lê Công Trứ 2018-2020
7 Đề Án Nghiên Cứu Khả Thi Về Phát Triển Nông Nghiệp Bền Vững Ứng Dụng Công Nghệ Cao Của Israel Trên Địa Bàn Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Đến Năm 2015, Tầm Nhìn 2030 TS. Lê Công Trứ 2018-2020
8 Nghiên Cứu Ý Định Tiêu Dùng Thực Phẩm Hữu Cơ: Trường Hợp Nghiên Cứu Người Tiêu Dùng Ở Tp.HCM ThS. Hà Thị Thu Hoà 04/2019-03/2020
9 Phân Tích Các Yếu Tố Tác Động Đến Ý Định Khởi Nghiệp Của Sinh Viên Trường Đại Học Nông Lâm Tp.HCM ThS. Hoàng Thế Vinh 04/2019-03/2020
10 Nghiên Cứu Nhận Thức Của Sinh Viên Trường Đại Học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh Về Trách Nhiệm Xã Hội Của Doanh Nghiệp ThS. Lê Na 04/2019-03/2020
11 Phân Tích Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Quyết Định Lựa Chọn Hợp Đồng Liên Kết Của Nông Hộ Sản Xuất Lúa Tại Tỉnh An Giang ThS. Phạm Thị Thuyền 04/2019-12/2020
12 Tham Gia Tín Dụng Trong Nông Nghiệp Công Nghệ Cao: Trường Hợp Tại Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam ThS. Đàm Thị Hải Âu 09/2019 - 11/2020
13 Đánh Giá Sự Tuân Thủ Nguyên Tắc Trong Sử Dụng Thuốc Bảo Vệ Thực Vật của Nông Hộ Trổng Rau Tại tỉnh Lâm Đồng ThS. Trần Hoài Nam 2019-2020
14 Đánh Giá Mức Sẵn Lòng Trả Của Người Dân Cho Giải Pháp Thích Ứng Biến Đổi Khí Hậu Đối Với Dự Án Giảm Ngập Nước Tại Tp. HCM ThS. Mai Đình Quý 2019-2020
15 Phân Tích Tính Dễ Bị Tổn Thương Của Các Nông Hộ Sản Xuất Chè Quy Mô Nhỏ Tại Tỉnh Lâm Đồng TS. Nguyễn Ngọc Thuỳ 2019-2020
16 Nghiên Cứu Sự Thích Ứng Của Ngư Dân Với Tình Trạng Suy Giảm Nguồn Tài Nguyên Thủy Sản: Trường Hợp Thị Trấn Phước Hải, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu TS. Phạm Thị Hồng Nhung 2019-2020
17 Đánh Giá Hoạt Động Hợp Tác Trồng Bắp Giống Giữa Công Ty Và Nông Hộ Xã Phước Tân, Huyện Xuyên Mộc, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ThS. Trần Đức Luân 2019
18 Phân Tích Các Nhân Tố Tác Động Đến Chất Lượng Hoạt Động Liên Kết Trong Sản Xuất Rau Tại Huyện Đơn Dương, Tỉnh Lâm Đồng ThS. Lê Vũ 2017-2018
19 Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Việc Áp Dụng Công Nghệ Mới Vào Trong Sản Xuất Nông Nghiệp: Trường Hợp Sản Xuất Cây Măng Tây Tại Xã An Hải, Huyện Ninh Phước, Tỉnh Ninh Thuận ThS. Nguyễn Minh Tôn 2017-2018
20 Phân Tích Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Quyết Định Sản Xuất Rau An Toàn Tại Huyện Đơn Dương, Tỉnh Lâm Đồng ThS. Nguyễn Văn Cường 2017-2018
21 Phân Tích Các Yếu Tố Tác Động Đến Quyết Định Đánh Bắt Xa Bờ Của Ngư Dân Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu TS. Nguyễn Bạch Đằng 2017-2018
22 Phân Tích Và Đánh Giá Hành Vi Kiểm Soát Rủi Ro Về Thuế Tại Các Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa Trên Địa Bàn Tp.HCM ThS. Nguyễn Ý Nguyên Hân 2017-2018
23 Nhận Thức Và Hành Vi Tiêu Dùng Thực Phẩm Sạch Tại Thành Phố Hồ Chí Minh TS. Đặng Lê Hoa 05/2016-10/2017
24 Đánh Giá Tiềm Năng Phát Triển Ngành Chăn Nuôi Bò Sữa TạI Tỉnh Lâm ĐồNg Trong BốI Cảnh Hội Nhập  ThS. Trần Hoài Nam 2016-2017
25 Đánh Giá Hiệu Quả Kinh Tế Của Mô Hình Chăn Nuôi An Toàn Theo Tiêu Chuẩn Vietgahp Và Mức Sẵn Lòng Trả Của Người Tiêu Dùng Cho Thịt Heo An Toàn Tại Đồng Nai ThS. Mai Đình Quý 2016-2017
26 Phát Triển Sinh Kế Bền Vững Cho Nông Hộ Trồng Chè Tại Bảo Lộc, Lâm Đồng TS. Nguyễn Ngọc Thuỳ 2015-2016
27 Đảm Bảo Nghề Cá: Sự Tương Tác Giữa Nhà Nước Và Cộng Đồng Trong Bối Cảnh Suy Giảm Tài Nguyên Nhanh Chóng TS. Nguyễn Bạch Đằng 2009-2010
28 Tác Động Của Chính Sách Thủy Sản Lên Sinh Kế Của Ngư Dân: Trường Hợp Nghiên Cứu Sinh Kế Của Dân Tại Một Xã Ven Biển TS. Nguyễn Bạch Đằng 2008-2009
29 Thực Hành Quyền Sở Hữu Trên Tài Nguyên Đầm Phá: Trường Hợp Xã Quãng Thái, Huyện Quảng Điền, Tỉnh Thừa Thiên Huế TS. Phạm Thị Hồng Nhung 2008-2009

 

Số lần xem trang: 2463
Nhập ngày: 29-07-2021
Điều chỉnh lần cuối: 26-08-2021

Nghiên cứu khoa học / Đề tài Nghiên cứu

Tóm tắt Đề tài: Thực Hành Quyền Sở Hữu Trên Tài Nguyên Đầm Phá: Trường Hợp Xã Quãng Thái, Huyện Quảng Điền, Tỉnh Thừa Thiên Huế (26-08-2021)

Tóm tắt Đề tài: Tác Động Của Chính Sách Thủy Sản Lên Sinh Kế Của Ngư Dân: Trường Hợp Nghiên Cứu Sinh Kế Của Dân Tại Một Xã Ven Biển (26-08-2021)

Tóm tắt Đề tài: Phát triển sinh kế bền vững cho nông hộ trồng chè tại Bảo Lộc, Lâm Đồng (26-08-2021)

Tóm tắt Đề tài: Đánh giá hiệu quả kinh tế của mô hình chăn nuôi an toàn theo tiêu chuẩn VietGAHP và mức sẵn lòng trả của người tiêu dùng cho thịt heo an toàn tại Đồng Nai (26-08-2021)

Tóm tắt Đề tài: Đánh giá tiềm năng phát triển ngành chăn nuôi bò sữa tại tỉnh Lâm Đồng trong bối cảnh hội nhập (26-08-2021)

Tóm tắt Đề tài: Phân tích và đánh giá hành vi kiểm soát rủi ro về thuế tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (26-08-2021)

Tóm tắt Đề tài: Phân tích các yếu tố tác động đến quyết định đánh bắt xa bờ của ngư dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (26-08-2021)

Tóm tắt Đề tài: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định sản xuất rau an toàn của nông hộ tại Huyện Đơn Dương Tỉnh Lâm Đồng (26-08-2021)

Tóm tắt Đề tài: Các yếu tố ảnh hưởng đến việc áp dụng công nghệ mới vào trong sản xuất nông nghiệp: Trường hợp sản xuất cây măng tây tại xã An Hải, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận (26-08-2021)

Tóm tắt Đề tài: Các yếu tố ảnh hưởng đến việc áp dụng công nghệ mới vào trong sản xuất nông nghiệp: Trường hợp sản xuất cây măng tây tại xã An Hải, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận (26-08-2021)

Xem thêm ...
/html>